Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоБДС EN IEC 60974-14:2019

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN IEC 60974-14:2019
БДС EN IEC 60974-14:2019
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 36
Публикуван: 2019-04-11
Свързани международни стандарти
IDT
EN IEC 60974-14:2018
CLC/TC 26
Цена: 72.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 14: Калибриране, валидиране и последователност на изпитването (IEC 60974-14:2018)

Заглавие на английски

Arc welding equipment - Part 14: Calibration, validation and consistency testing

Област на действие на български

IEC 60974-14: 2018 определя изискванията за проверка на съоръжения за електродъгово заваряване и съоръжения за външно наблюдение. Този документ също така служи за практическо прилагане на процедурата за проверка на съоръжения за електродъгово заваряване. Този документ може да бъде приложен по време на инсталирането и по всяко друго време или интервали, които потребителят сметне за подходящи, за да се гарантира, че съоръженията може да работят според спецификацията на производителя или други спецификации, считани за приложими от потребителя.

Област на действие на английски

IEC 60974-14:2018(E) specifies requirements for the verification of arc welding and external monitoring equipment. This document also serves for practical implementation of the verification procedure for arc welding equipment. This document can be applied at the time of installation and any other times or intervals the user deems appropriate to ensure the equipment is capable of operating to the manufacturer’s specification or other specifications deemed applicable by the user.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN IEC 60974-14:2019 заменя БДС EN 50504:2008 и го отменя на 2021-11-23

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2019-07-15 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 1: Захранващи източници за заваряване (IEC 60974-1:2017/A1:2019)
Английски
Действащ 
2019-02-14 
153 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 1: Захранващи източници за заваряване (IEC 60974-1:2017)
Английски
Действащ 
2019-08-15 
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 2: Системи за охлаждане с течност (IEC 60974-2:2019)
Английски
Действащ 
2020-05-18 
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 3: Устройства за запалване и стабилизиране на дъга (IEC 60974-3:2019)
Английски
Действащ 
2019-08-15 
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 5: Телоподаващи устройства (IEC 60974-5:2019)
Английски
Действащ 
2020-04-21 
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 7: Заваръчни горелки (IEC 60974-7:2019)
Английски
Действащ 
2018-11-14 
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 9: Инсталиране и използване (IEC 60974-9:2018)