Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеБДС EN IEC 60974-5:2019

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN IEC 60974-5:2019
БДС EN IEC 60974-5:2019
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 29
Публикуван: 2019-08-15
Свързани международни стандарти
IDT
EN IEC 60974-5:2019
CLC/TC 26
Цена: 54.40 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 5: Телоподаващи устройства (IEC 60974-5:2019)

Заглавие на английски

Arc welding equipment - Part 5: Wire feeders

Област на действие на български

Тази част на IEC 60974 определя изискванията към експлоатационните характеристики и изискванията за безопасност на промишлени и професионални съоръжения, използвани при електродъговото заваряване и свързаните с него процеси за подаване на тел за пълнене. Този документ се отнася за телоподаващи устройства и за устройствата за управление на телоподаващите устройства, които са самостоятелни (отделно от съоръженията за заваряване), поместени заедно в един корпус или поместени в един корпус с друго съоръжение за заваряване. Телоподаващите устройства може да са подходящи за ръчно или механично управляеми заваръчни горелки. Този документ не се отнася за горелки, които са обхванати от IEC 60974-7. ЗАБЕЛЕЖКА 1: Типичните свързани процеси са електродъгово рязане и дъгово пръскане. ЗАБЕЛЕЖКА 2: Този документ не включва изисквания за електромагнитна съвместимост (EMC), които са дадени в IEC 60974-10.

Област на действие на английски

This part of IEC 60974 specifies safety and performance requirements for industrial and professional equipment used in arc welding and allied processes to feed filler wire. This document is applicable to WIRE FEEDERS and to WIRE-FEED CONTROLS that are stand-alone (separate from the welding equipment), housed together in a single enclosure or housed in a single enclosure with other welding equipment. The WIRE FEEDER can be suitable for manually or mechanically guided torches. This document is not applicable to spool-on torches, which are covered by IEC 60974-7. NOTE 1 Typical allied processes are electric arc cutting and arc spraying. NOTE 2 This document does not include electromagnetic compatibility (EMC) requirements, which are given in IEC 60974-10.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN IEC 60974-5:2019 заменя БДС EN 60974-5:2013 и го отменя на 2022-03-06

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2019-07-15 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 1: Захранващи източници за заваряване (IEC 60974-1:2017/A1:2019)
Английски
Действащ 
2019-02-14 
153 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 1: Захранващи източници за заваряване (IEC 60974-1:2017)
Английски
Действащ 
2019-04-11 
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 14: Калибриране, валидиране и последователност на изпитването (IEC 60974-14:2018)
Английски
Действащ 
2019-08-15 
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 2: Системи за охлаждане с течност (IEC 60974-2:2019)
Английски
Действащ 
2020-05-18 
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 3: Устройства за запалване и стабилизиране на дъга (IEC 60974-3:2019)
Английски
Действащ 
2020-04-21 
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 7: Заваръчни горелки (IEC 60974-7:2019)
Английски
Действащ 
2018-11-14 
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 9: Инсталиране и използване (IEC 60974-9:2018)