Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството



БДС EN 12504-1:2019

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 12504-1:2019
БДС EN 12504-1:2019
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 12
Публикуван: 2019-09-19
Свързани международни стандарти
IDT
EN 12504-1:2019
CEN/TC 104
Цена: 23.30 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Изпитване на бетон в конструкции. Част 1: Ядки. Изрязване, проверка и изпитване на натиск

Заглавие на английски

Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression

Област на действие на български

В този стандарт е описан метод за изрязване на ядки от втвърден бетон, тяхната проверка, подготовка за изпитване и определяне на якостта на натиск. ЗАБЕЛЕЖКА 1: В този европейски стандарт не се дават указания за изрязване на ядките или за местата на изрязване. ЗАБЕЛЕЖКА 2: В този европейски стандарт не се определят процедури за тълкуване на резултатите за якост на ядките. ЗАБЕЛЕЖКА 3: За оценяване якостта на натиск на място в конструкцията и на готови бетонни елементи може да се използва EN 13791.

Област на действие на английски

This document specifies a method for taking cores from hardened concrete, their examination, preparation for testing and determination of compressive strength. This document does not give guidance on the decision to drill cores or on the locations for drilling. This document does not provide procedures for interpreting the core strength results. For the assessment of in situ compressive strength in structures and precast concrete components, EN 13791 may be used.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 12504-1:2019 заменя и отменя БДС EN 12504-1:2009 на 2019-09-19

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
2004-10-20 
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетон в конструкции. Част 1: Ядки. Изрязване, проверка и изпитване на натиск
Английски
Отменен 
2009-06-26 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетон в конструкции. Част 1: Ядки. Изрязване, проверка и изпитване на натиск
Български
Отменен 
2009-07-10 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетон в конструкции. Част 1: Ядки. Изрязване, проверка и изпитване на натиск
Български
Отменен 
2005-03-25 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне на големината на отскока
Английски
Действащ 
2012-10-17 
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне на големината на отскока
Английски
Действащ 
2005-10-21 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетон в конструкции. Част 3: Определяне на силата на изтръгване
Английски
Действащ 
2005-10-21 
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетон в конструкции. Част 4: Определяне на скоростта на разпространение на ултразвуков импулс