Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.БДС EN ISO 14052:2018

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN ISO 14052:2018
БДС EN ISO 14052:2018
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 23
Публикуван: 2018-11-14
Свързани международни стандарти
IDT
EN ISO 14052:2018
CEN/SS S26
Цена: 42.80 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Управление по отношение на околната среда. Осчетоводяване на разходите, свързани с материалните потоци. Ръководство за практическо прилагане във веригата на доставки (ISO 14052:2017)

Заглавие на английски

Environmental management - Material flow cost accounting - Guidance for practical implementation in a supply chain (ISO 14052:2017)

Област на действие на български

Няма въведена информация

Област на действие на английски

ISO 14052:2017 provides guidance for the practical implementation of material flow cost accounting (MFCA) in a supply chain. MFCA fundamentally traces the flows and stocks of materials within an organization, quantifies these material flows in physical units (e.g. mass, volume) and evaluates the costs associated with material flows and energy uses. MFCA is applicable to any organization that uses materials and energy, regardless of its products, services, size, structure, location, and existing management and accounting systems. In principle, MFCA can be applied as an environmental management accounting tool in the supply chain, both upstream and downstream, and can help to develop an integrated approach for improving material and energy efficiency in the supply chain. ISO 14052:2017 is based on the principles and general framework for MFCA described in ISO 14051. The MFCA framework presented in this document includes scenarios for improving material and energy efficiency in a supply chain, principles for successful application of MFCA in a supply chain, information sharing, and practical steps for the implementation of MFCA in a supply chain.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO 14052:2018 заменя и отменя БДС ISO 14052:2017 на 2018-11-14