Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-05-29 - Time: 06:49


БДС EN ISO 14045:2012
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 48
Публикуван: 2017-04-18
Свързани международни стандарти

EN ISO 14045:2012
CEN/SS S26
Цена: 90.70 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на екологичната ефективност на продуктови системи. Принципи, изисквания и указания (ISO 14045:2012)

Заглавие на английски

Environmental management - Eco-efficiency assessment of product systems - Principles, requirements and guidelines (ISO 14045:2012)

Област на действие на български

Няма въведена информация

Област на действие на английски

ISO 14045:2012 describes the principles, requirements and guidelines for eco-efficiency assessment for product systems including: the goal and scope definition of the eco-efficiency assessment; the environmental assessment; the product-system-value assessment; the quantification of eco-efficiency; interpretation (including quality assurance); reporting; critical review of the eco-efficiency assessment. Requirements, recommendations and guidelines for specific choices of categories of environmental impact and values are not included. The intended application of the eco-efficiency assessment is considered during the goal and scope definition phase, but the actual use of the results is outside the scope of ISO 14045:2012.

Технически комитет

ТК-15 - Опазване на околната среда

ICS

13.020.10 - Управление на околната среда
13.020.60 - Жизнен цикъл на продуктите

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2012-07-17 
49 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление по отношение на околната среда. Оценяване на екологичната ефективност на продуктови системи. Принципи, изисквания и указания (ISO 14045:2012)

Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved