Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-11-26 - Time: 23:34


БДС ISO 55000:2016
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 26
Публикуван: 2016-08-16
Свързани международни стандарти
IDT
ISO 55000:2014
ISO/TC 251
Цена: 49.20 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Управление на активите. Общ преглед, принципи и терминология

Заглавие на английски

Asset management - Overview, principles and terminology

Област на действие на български

Този международен стандарт прави общ преглед на управлението на активите, неговите принципи и терминология и очакваните ползи от приемането на управлението на активите. Той може да се прилага за всички видове активи и от организации от всякакъв вид и големина. Този международен стандарт е предназначен да бъде използван най-вече при управление на материалните активи, но той може да бъде прилаган и за други видове активи

Област на действие на английски

This International Standard provides an overview of asset management, its principles and terminology, and the expected benefits from adopting asset management. This International Standard can be applied to all types of assets and by all types and sizes of organizations. This International Standard is intended to be used for managing physical assets in particular, but it can also be applied to other asset types.

Технически комитет

ТК-34 - Управление на качеството и оценяване на съответствието

ICS

01.040.03 - Услуги. Организация на предприятието, управление и качество. Администрация. Транспорт. Социология. (Речници)
03.100.01 - Организация и управление на предприятия. Общи положения

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2016-03-17 
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на активите. Общ преглед, принципи и терминология

Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved