Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеСД ETSI/EG 203 367 V1.1.1:2016

Начало » Стандартизация » Търсене » СД ETSI/EG 203 367 V1.1.1:2016
СД ETSI/EG 203 367 V1.1.1:2016
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 18
Публикуван: 2016-08-16
Свързани международни стандарти
IDT
EG 203 367 V1.1.1:2016
ERM
Цена: 35.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Ръководство за прилагането на хармонизирани стандарти, покриващи членове 3.1b и 3.2 от Директива 2014/53/ЕС (RED) за мултирадио- и комбинирани радио- и нерадиосъоръжения

Заглавие на английски

Guide to the application of harmonised standards covering articles 3.1b and 3.2 of the Directive 2014/53/EU (RED) to multi-radio and combined radio and non-radio equipment

Област на действие на български

Няма въведена информация

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ICS

Няма връзка с ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти