Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПСД ETSI/EG 201 399 V3.1.1:2016

Начало » Стандартизация » Търсене » СД ETSI/EG 201 399 V3.1.1:2016
СД ETSI/EG 201 399 V3.1.1:2016
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 59
Публикуван: 2016-08-16
Свързани международни стандарти
IDT
EG 201 399 V3.1.1:2015
ERM RM
Цена: 105.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Ръководство за производството на хармонизирани стандарти за прилагане на Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства 1999/5/ЕО (R&TTE) и първо ръководство за въздействието на Директивата за радиосъоръжения 2014/53/ЕС (RED) върху хармонизирани стандарти

Заглавие на английски

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); A guide to the production of Harmonized Standards for application under the Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC (R&TTE) and a first guide on the impact of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) on Harmonized Standards

Област на действие на български

Няма въведена информация

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ICS

Няма връзка с ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти