Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПБДС 13383:1976

БДС 13383:1976
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 6
Публикуван: 1976
Цена: 11.70 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Аудиометри с чисти тонове за общи диагностични цели. Общи технически изисквания

Заглавие на английски

Няма въведена информация

Област на действие на български

Стандартът се отнася за аудиометри, използващи чисти тонове и предназначени за общи диагностични цели за определяне прага на чуване на индивидите както чрез единична слушалка за възприемане по въздуха, така и чрез кост но предаване.

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 60645-1:2000 заменя и отменя БДС 13383:1976 на 2000-06-19