Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоБДС EN ISO/IEC 17021-1:2015

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015
БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 59
Публикуван: 2016-01-18
Свързани международни стандарти
IDT
EN ISO/IEC 17021-1:2015
CEN/CLC/JTC 1
Цена: 105.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 1: Изисквания (ISO/IEC 17021-1:2015)

Заглавие на английски

Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 1: Requirements (ISO/IEC 17021-1:2015)

Област на действие на български

Този международен стандарт съдържа принципите и изискванията за компетентност, последователност и безпристрастност на одита и сертификацията на системи за управление от всички видове (напр. системи за управление на качеството или системи за управление на околната среда) и за органи, предоставящи тези дейности. Органите за сертификация, които работят в съответствие с този международен стандарт не е необходимо да предлагат сертификация на всички видове системи за управление. Сертификацията на системи за управление е дейност за оценяване на съответствието от трета страна (виж ISO/IEC 17000:2004, 5.5). Органите, които извършват тази дейност са следователно органи за оценяване на съответствието от трета страна (наименовани в този международен стандарт “органи за сертификация”).

Област на действие на английски

ISO/IEC 17021-1:2015 contains principles and requirements for the competence, consistency and impartiality of bodies providing audit and certification of all types of management systems. Certification bodies operating to ISO/IEC 17021-1:2015 do not need to offer all types of management system certification. Certification of management systems is a third-party conformity assessment activity and bodies performing this activity are therefore third-party conformity assessment bodies.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 заменя и отменя БДС EN ISO/IEC 17021:2011 на 2015-09-16

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
2007-09-28 
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление (ISO/IEC 17021:2006)
Български
Отменен 
2011-06-17 
55 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление (ISO/IEC 17021:2011)
Английски
Действащ 
2015-09-16 
59 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 1: Изисквания (ISO/IEC 17021-1:2015)
Английски
Действащ 
2019-02-14 
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 2: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление по отношение на околната среда (ISO/IEC 17021-2:2016)
Български
Действащ 
2019-03-14 
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 2: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление по отношение на околната среда (ISO/IEC 17021-2:2016)
Английски
Действащ 
2019-02-14 
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 3: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление на качеството (ISO/IEC 17021-3:2017)
Български
Действащ 
2019-03-14 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 3: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление на качеството (ISO/IEC 17021-3:2017)