Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.БДС EN 13501-2:2016

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 13501-2:2016
БДС EN 13501-2:2016
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 81
Публикуван: 2016-11-15
Свързани международни стандарти
IDT
EN 13501-2:2016
CEN/TC 127
Цена: 149.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 2: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън с изключение на вентилационни инсталации

Заглавие на английски

Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя процедурата за класификация на строителните продукти и елементи чрез използване на данни от изпитвания на устойчивост на огън и изтичане на дим, които са в рамките на областта на директното приложение на съответния метод за изпитване. Класификацията въз основа на разширено приложение на резултатите от изпитване също е включена в обекта и областта на приложение на този европейски стандарт. Този стандарт се отнася за: а) носещи строителни елементи без огнепреградна функция: - стени; - подове; - покриви; - греди; - колони; - балкони; - коридори; - стълбища; b) носещи строителни елементи с огнепреградна функция, с или без остъкляване, допълнителни приспособления и такива за закрепване: - стени; - подове; - покриви; - повдигнати подове; с) продукти и системи за защита на елементи или части от строежа: - тавани без независима устойчивост на огън; - огнезащитни покрития, облицовки и екрани; d) неносещи елементи или части от строежи, с или без остъкляване, обслужващи приспособления и такива за закрепване - прегради; - фасади (окачени фасади) и външни стени; - тавани с независима устойчивост на огън; - повдигнати подове; - противопожарни врати и затварящи устройства и техните механизми за затваряне; - димозащитни врати; - конвейерни системи и техните прегради; - уплътнения при отвори; - уплътнения на линейни съединения; - обслужващи канали и шахти; - комини e) покрития за стени и тавани с огнезащитна способност; f) шахтни врати за асансьори, които са изпитани по EN 81-58, не са съставна част на този европейски стандарт. Шахтни врати за асансьори, изпитани по EN 1634-1, се класифицират в съответствие с 7.5.5. Съответните методи за изпитване, които са разработени за тези елементи, са изброени в точките 2 и 7.

Област на действие на английски

This European Standard specifies the procedure for classification of construction products and building elements using data from fire resistance and smoke leakage tests which are within the direct field of application of the relevant test method. Classification on the basis of extended application of test results is also included in the scope of this European Standard." This European Standard deals with: a) loadbearing elements without a fire separating function: walls; floors; roofs; beams; columns; balconies; walkways; stairs. b) loadbearing elements with a fire separating function, with or without glazing, services and fixtures: walls; floors; roofs; raised floors. c) products and systems for protecting elements or parts of the works: ceilings with no independent fire resistance; fire protective coatings, claddings and screens; d) non-loadbearing elements or parts of works, with or without glazing, services and fixtures: partitions; facades (curtain walls) and external walls; ceilings with independent fire resistance; raised floors fire doors and shutters and their closing devices; smoke control doors; conveyor systems and their closures; penetration seals; linear gap seals; service ducts and shafts; chimneys. e) wall and ceiling coverings with fire protection ability. f) lift landing doors which are tested according to EN 81-58 are excluded from this European Standard. Lift landing doors which are tested in accordance with EN 1634-1, are classified in accordance with 7.5.5. Relevant test methods which have been prepared for these elements are listed in Clauses 2 and 7.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 13501-2:2016 заменя и отменя БДС EN 13501-2:2007+A1:2009 на 2016-11-15

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
2003-08-01 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитване на реакция на огън
Английски
Отменен 
2007-09-28 
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитване на реакция на огън
Английски
Действащ 
2009-11-30 
55 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън
Български
Действащ 
2011-03-19 
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън
Английски
Действащ 
2019-05-16 
57 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън
Български
Отменен 
2005-08-30 
73 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 2: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън с изключение на вентилационни инсталации
Английски
Отменен 
2009-11-30 
82 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 2: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън с изключение на вентилационни инсталации
Български
Отменен 
2011-05-17 
84 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 2: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън с изключение на вентилационни инсталации
Английски
Отменен 
2008-04-30 
81 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 2: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън с изключение на вентилационни инсталации
Български
Действащ 
2018-08-14 
83 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 2: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън с изключение на вентилационни инсталации
Английски
Действащ 
2009-11-30 
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 3: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън на продукти и елементи, използвани в инсталации за обслужване на сгради: устойчиви на огън тръбопроводи и пожарни клапи
Български
Действащ 
2011-04-19 
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 3: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън на продукти и елементи, използвани в инсталации за обслужване на сгради: устойчиви на огън тръбопроводи и пожарни клапи
Английски
Отменен 
2006-08-10 
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 3: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън на продукти и елементи, използвани в инсталации за обслужване на сгради: устойчиви на огън канали и пожарни клапи
Английски
Отменен 
2007-07-27 
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 4: Класификация, използваща данни от изпитването на устойчивост на огън на компоненти на системата за управление на дима
Английски
Отменен 
2009-11-30 
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 4: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън на компоненти на системи за управление на дим
Български
Отменен 
2011-04-19 
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 4: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън на компоненти на системи за управление на дим
Английски
Действащ 
2016-11-15 
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 4: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън на компоненти на системи за управление на дим
Български
Действащ 
2018-08-14 
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 4: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън на компоненти на системи за управление на дим
Английски
Отменен 
2009-11-30 
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 5: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на покриви на излагане на въздействие на външен огън
Български
Отменен 
2010-01-30 
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 5: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на покриви на излагане на въздействие на външен огън
Английски
Отменен 
2006-08-10 
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 5: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на покриви на излагане на въздействие на външен огън
Английски
Отменен 
2007-02-28 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 5: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на покриви на излагане на въздействие на външен огън
Английски
Действащ 
2016-11-15 
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 5: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на покриви на излагане на въздействие на външен огън
Английски
Действащ 
2014-05-19 
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 6: Класификация въз основа на данни от изпитвания на реакция на огън на електрически кабели
Английски
Действащ 
2019-05-16 
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 6: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън на електрически кабели