Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПБДС EN ISO 9000:2015

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN ISO 9000:2015
БДС EN ISO 9000:2015
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 61
Публикуван: 2015-09-25
Свързани международни стандарти
IDT
EN ISO 9000:2015
CEN/SS F20

ISO 9000:2015
ISO/TC 176/SC 1
Цена: 123.10 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2015)

Заглавие на английски

Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015)

Област на действие на български

Този международен стандарт описва основните понятия и принципи за управление на качеството, които са универсално приложими по отношение на: - организации, които се стремят към устойчив успех чрез прилагане на система за управление на качеството; - клиенти, които търсят доверие в способността на организацията да доставя последователно продукти и услуги съответстващи на изискванията към тях; - организации, които търсят доверие в своята верига на доставки, че техните изисквания към продуктите ще бъдат изпълнени; - организации и заинтересовани страни, които искат да подобрят обменът на информация чрез общоприето разбиране на терминологията, използвана в управлението на качеството; - организации, извършващи оценяване на съответствието с изискванията на ISO 9001; - предоставящите обучение, оценяване или съвет по управление на качеството; - разработващите сродни стандарти. Този международен стандарт съдържа термините и определенията, които се прилагат при всички стандарти за управление на качеството и за системи за управление на качеството, разработени от ISO/TC 176.

Област на действие на английски

ISO 9000:2015 describes the fundamental concepts and principles of quality management which are universally applicable to the following: organizations seeking sustained success through the implementation of a quality management system; customers seeking confidence in an organization''s ability to consistently provide products and services conforming to their requirements; organizations seeking confidence in their supply chain that their product and service requirements will be met; organizations and interested parties seeking to improve communication through a common understanding of the vocabulary used in quality management; organizations performing conformity assessments against the requirements of ISO 9001; providers of training, assessment or advice in quality management; developers of related standards. ISO 9000:2015 specifies the terms and definitions that apply to all quality management and quality management system standards developed by ISO/TC 176.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO 9000:2015 заменя и отменя БДС EN ISO 9000:2007 на 2015-09-25

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
2001-12-29 
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2000)
Английски
Отменен 
2001-12-29 
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2000)
Френски
Отменен 
2001-12-29 
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2000)
Немски
Отменен 
2001-12-29 
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2000)
Руски
Отменен 
2001-12-29 
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2000)
Български
Отменен 
2007-03-28 
75 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2005)
Български
Действащ 
2015-11-16 
61 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2015)
Български
Отменен 
1997-01-01 
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стандарти по управление и осигуряване на качеството. Част 1: Указания за избор и прилагане (ISO 9000-1:1994)