Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоБДС ISO 22222:2014

БДС ISO 22222:2014
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 35
Публикуван: 2015-01-21
Свързани международни стандарти
IDT
ISO 22222:2005
ISO/TC 222
Цена: 66.10 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Лично финансово планиране. Изисквания към личните финансови консултанти

Заглавие на английски

Personal financial planning - Requirements for personal financial planners

Област на действие на български

Този международен стандарт определя процеса на лично финансово планиране и конкретизира изискванията за етичното поведение, компетентност и опит на личните финансови консултанти. Този международен стандарт е приложим към всички финансови консултанти, независимо от работното им място. Този международен стандарт разглежда и описва различните методи за оценка на съответствието и конкретизира изискванията, отнасящи се към всеки от тях.

Област на действие на английски

This International Standard defines the personal financial planning process and specifies ethical behaviour,competences and experience requirements for personal financial planners. This International Standard is applicable to all personal financial planners regardless of their employment status. This International Standard describes and addresses the various methods of conformity assessment and specifies requirements applying to each of them.

Технически комитет

ICS

Няма връзка с ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти