Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеБДС EN 60079-0:2012

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 60079-0:2012
БДС EN 60079-0:2012
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 122
Публикуван: 2015-01-21
Свързани международни стандарти

EN 60079-0:2012
CLC/TC 31
Цена: 194.40 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания (IEC 60079-0:2011, с промени)

Заглавие на английски

Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements

Област на действие на български

Тази част от поредицата от части на IEC 60079 определя общите изисквания към конструкцията, изпитването и маркировката на електрически съоръжения и Ex елементи, предвидени за използване в експлозивни атмосфери. Стандартните атмосферни условия (съответстващи на характеристиките при експлозия на атмосферата) при които се счита, че електрическите съоръжения могат да работят, са: - температура от минус 20 °C до +60 °C; - налягане от 80 kPa (0,8 bar) до 110 kPa (1,1 bar); - въздух с нормално съдържание на кислород, типично 21% (обемни части). Този стандарт с допълнителните стандарти, цитирани в него, не се прилагат за конструкцията на: - електромедицинска апаратура; - детонатори за взривяване; - изпитвателни устройства за детонатори; - вериги за взривяване.

Област на действие на английски

IEC 60079-0:2011 specifies the general requirements for construction, testing and marking of electrical equipment and Ex Components intended for use in explosive atmospheres. Electrical equipment complying with this standard is intended for use in hazardous areas in which explosive gas atmospheres, caused by mixtures of air and gases, vapours or mists, exist under normal atmospheric conditions. The standard atmospheric conditions (relating to the explosion characteristics of the atmosphere) under which it may be assumed that electrical equipment can be operated are: - temperature -20 °C to +60 °C; - pressure 80 kPa (0,8 bar) to 110 kPa (1,1 bar); and - air with normal oxygen content, typically 21 % v/v. This standard and other standards supplementing this standard specify additional test requirements for equipment operating outside the standard temperature range, but further additional consideration and additional testing may be required for equipment operating outside the standard atmospheric pressure range and standard oxygen content, particularly with respect to types of protection that depend on quenching of a flame such as ''flameproof enclosure ''d'''' (IEC 60079-1) or limitation of energy, ''intrinsic safety ''i'''' (IEC 60079-11). This sixth edition cancels and replaces the fifth edition, published in 2007, and constitutes a full technical revision with numerous updates. NEW! IEC 60079-0:2011 is also available as IEC Standards+ 60079-0:2011 which contains the International Standard and its Redline version, showing all changes of the technical content compared to the previous edition.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN IEC 60079-0:2018 заменя БДС EN 60079-0:2012 и го отменя на 2021-07-06
БДС EN 60079-0:2012 заменя и отменя БДС EN 60079-0:2009 на 2015-05-18

Забележка

В изданието на бълг. език е включено изменение A11:2013.

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2006-08-10 
86 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 0: Общи изисквания (IEC 60079-0:2004)
Английски
Отменен 
2006-09-25 
86 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 0: Общи изисквания (IEC 60079-0:2004, с промени)
Български
Отменен 
2009-02-27 
88 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 0: Общи изисквания (IEC 60079-0:2004, с промени)
Английски
Отменен 
2009-10-30 
107 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания (IEC 60079-0:2007)
Английски
Действащ 
2012-11-20 
111 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания (IEC 60079-0:2011, с промени)
Английски
Действащ 
2013-12-17 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания
Английски
Отменен 
2006-08-10 
76 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 1: Взривонепроницаеми обвивки, вид "d" (IEC 60079-1:2003)
Английски
Отменен 
2007-11-30 
81 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 1: Защита на съоръжения чрез взривонепроницаеми обвивки, вид "d" (IEC 60079-1:2007)
Български
Отменен 
2009-02-27 
87 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 1: Защита на съоръжения чрез взривонепроницаеми обвивки, вид "d" (IEC 60079-1:2007)
Английски
Действащ 
2014-11-17 
103 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 1: Защита на съоръжения чрез взривонепроницаеми обвивки вид "d" (IEC 60079-1:2014)
Български
Действащ 
2018-07-16 
107 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 1: Защита на съоръжения чрез взривонепроницаеми обвивки вид "d" (IEC 60079-1:2014)
Английски
Действащ 
2018-11-14 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Експлозивни атмосфери. Част 1: Защита на съоръжения чрез взривонепроницаеми обвивки вид "d" (IEC 60079-1:2014/Cor.1:2018)
Английски
Отменен 
2004-01-30 
58 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 10: Класификация на опасни зони (IEC 60079-10:1995)
Английски
Отменен 
2004-07-30 
63 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 10: Класификация на опасни зони (IEC 60079-10:2002)
Английски
Отменен 
2009-07-10 
98 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 10-1: Класификация на райони. Експлозивни газови атмосфери (IEC 60079-10-1:2008)
Български
Отменен 
2013-07-15 
73 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 10-1: Класификация на райони. Експлозивни газови атмосфери (IEC 60079-10-1:2008)
Английски
Действащ 
2016-04-18 
113 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 10-1: Класификация на райони. Експлозивни газови атмосфери (IEC 60079-10-1:2015)
Английски
Отменен 
2009-10-30 
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 10-2: Класификация на райони. Горими прахови атмосфери (IEC 60079-10-2:2009)
Български
Отменен 
2014-06-17 
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 10-2: Класификация на райони. Горими прахови атмосфери (IEC 60079-10-2:2009)
Английски
Действащ 
2015-05-18 
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 10-2: Класификация на райони. Горими прахови атмосфери (IEC 60079-10-2:2015)
Английски
Отменен 
2007-05-30 
124 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 11: Защита на съоръжения чрез собствена безопасност, вид "i" (IEC 60079-11:2006)
Български
Отменен 
2007-12-28 
128 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 11: Защита на съоръжения чрез собствена безопасност, вид "i" (IEC 60079-11:2006)
Английски
Действащ 
2012-03-16 
150 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 11: Защита на съоръжения чрез собствена безопасност, вид "i" (IEC 60079-11:2011)
Български
Действащ 
2015-12-15 
158 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 11: Защита на съоръжения чрез собствена безопасност, вид "i" (IEC 60079-11:2011)
Английски
Действащ 
2011-01-21 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 13: Съоръжения, защитени чрез помещения под налягане, вид "p" (IEC 60079-13:2010)
Английски
Действащ 
2018-03-15 
41 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 13: Защита на съоръжения чрез помещения под налягане "p" и помещения с изкуствена вентилация "v" (IEC 60079-13:2017)
Английски
Отменен 
2004-01-30 
43 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 14: Електрически уредби в опасни зони (различни от мини) (IEC 60079-14:1996)
Английски
Отменен 
2004-07-30 
66 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 14: Електрически уредби в опасни зони (различни от тези за мини) (IEC 60079-14:2002)
Английски
Отменен 
2008-12-30 
102 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 14: Проектиране, избор и изграждане на електрически уредби (IEC 60079-14:2007)
Български
Отменен 
2013-07-15 
111 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 14: Проектиране, избор и изграждане на електрически уредби (IEC 60079-14:2007)
Английски
Действащ 
2014-05-19 
147 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 14: Проектиране, избор и изграждане на електрически уредби (IEC 60079-14:2013)
Английски
Действащ 
2016-05-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Експлозивни атмосфери. Част 14: Проектиране, избор и изграждане на електрически уредби (IEC 60079-14:2013/Cor.1:2016)
Английски
Отменен 
2004-07-30 
81 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 15: Вид на защита "n" (IEC 60079-15:2001, с промени)
Английски
Отменен 
2006-08-10 
89 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 15: Конструкция, изпитване и маркировка на електрическа апаратура с вид на защита "n" (IEC 60079-15:2005)
Български
Отменен 
2009-02-27 
88 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 15: Конструкция, изпитване и маркировка на електрическа апаратура с вид на защита "n" (IEC 60079-15:2005)
Английски
Действащ 
2010-09-16 
82 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 15: Защита на съоръжения с вид на защита "n" (IEC 60079-15:2010)
Български
Действащ 
2016-03-17 
86 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 15: Защита на съоръжения с вид на защита "n" (IEC 60079-15:2010)
Английски
Отменен 
2004-01-30 
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 17: Преглед и поддържане на електрически уредби в опасни зони (различни от мини) (IEC 60079-17:1996)
Английски
Отменен 
2004-07-30 
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 17: Преглед и поддържане на електрически уредби в опасни зони (различни от тези на мини) (IEC 60079-17:2002)
Английски
Отменен 
2008-05-22 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 17: Преглед и поддържане на електрически уредби (IEC 60079-17:2007)
Английски
Действащ 
2014-04-15 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 17: Преглед и поддържане на електрически уредби
Английски
Отменен 
2006-08-10 
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 18: Конструкция, изпитване и маркировка на електрическа апаратура с вид на защита капсуловане,"m" (IEC 60079-18:2004)
Английски
Отменен 
2010-05-21 
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m" (IEC 60079-18:2009 + поправка, юни 2009)
Български
Отменен 
2010-12-17 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m" (IEC 60079-18:2009 + поправка, юни 2009)
Английски
Действащ 
2015-06-16 
41 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m" (IEC 60079-18:2014)
Български
Действащ 
2018-05-17 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m" (IEC 60079-18:2014)
Английски
Действащ 
2018-02-14 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m" (IEC 60079-18:2014/A1:2017)
Английски
Действащ 
2018-11-14 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m" (IEC 60079-18:2014/Cor.1:2018)
Английски
Отменен 
2007-11-30 
60 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 19: Ремонт, основен преглед и регенериране на съоръжения (IEC 60079-19:2006)
Английски
Действащ 
2011-03-19 
71 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 19: Основен преглед, ремонт и регенериране на съоръжения (IEC 60079-19:2010)
Английски
Действащ 
2015-07-16 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 19: Основен преглед, ремонт и регенериране на съоръжения (IEC 60079-19:2010/A1:2015)
Английски
Отменен 
2006-08-10 
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 2: Обвивки под налягане, вид "p" (IEC 60079-2:2001)
Английски
Отменен 
2008-04-30 
63 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез обвивки под налягане, вид "p" (IEC 60079-2:2007)
Български
Отменен 
2011-08-17 
61 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез обвивки под налягане, вид "p" (IEC 60079-2:2007)
Английски
Действащ 
2015-09-16 
10 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Експлозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез обвивки под налягане, вид "p" (IEC 60079-2:2014/COR. 1:2015)
Английски
Действащ 
2015-02-17 
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез обвивки под налягане, вид "p" (IEC 60079-2:2014)
Български
Действащ 
2018-01-15 
73 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез обвивки под налягане, вид "p" (IEC 60079-2:2014)
Английски
Действащ 
2010-05-21 
83 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 20-1: Свойства на материала. Класификация на газове и пари, методи на изпитване и данни
Английски
Отменен 
2006-08-10 
70 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 25: Системи със собствена безопасност (IEC 60079-25:2003)
Английски
Действащ 
2011-02-17 
80 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 25: Електрически системи със собствена безопасност (IEC 60079-25:2010)
Български
Действащ 
2016-10-17 
79 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 25: Електрически системи със собствена безопасност (IEC 60079-25:2010)
Английски
Действащ 
2013-11-20 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Експлозивни атмосфери. Част 25: Електрически системи със собствена безопасност
Английски
Отменен 
2006-08-10 
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 26: Конструкция, изпитване и маркировка на електрическа апаратура от Група II, Категория 1 G (IEC 60079-26:2004, с промени)
Английски
Отменен 
2007-05-30 
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 26: Съоръжения с ниво на защита на съоръженията (EPL) Ga (IEC 60079-26:2006)
Български
Отменен 
2009-04-22 
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 26: Съоръжения с ниво на защита на съоръженията (EPL) Ga (IEC 60079-26:2006)
Английски
Действащ 
2015-03-19 
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 26: Съоръжения с ниво на защита на съоръженията (EPL) Ga (IEC 60079-26:2014)
Български
Действащ 
2016-07-18 
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 26: Съоръжения с ниво на защита на съоръженията (EPL) Ga (IEC 60079-26:2014)
Английски
Отменен 
2006-08-10 
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 27: Концепции за системи със собствена безопасност за магистрални шини (FISCO) и концепции за невъзпламеними системи за магистрални шини (FNICO) (IEC 60079-27:2005)
Английски
Действащ 
2008-07-25 
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 27: Концепции за системи със собствена безопасност за магистрални шини (FISCO) (IEC 60079-27:2008)
Английски
Отменен 
2007-05-30 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 28: Защита на съоръжения и предавателни системи, които използват оптично лъчение (IEC 60079-28:2006)
Английски
Действащ 
2015-11-16 
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 28: Защита на съоръжения и на предавателни системи, използващи оптично лъчение (IEC 60079-28:2015)
Български
Действащ 
2020-04-21 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 28: Защита на съоръжения и на предавателни системи, използващи оптично лъчение (IEC 60079-28:2015)
Английски
Отменен 
2008-06-26 
60 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 29-1: Детектори на газ. Изисквания към работните характеристики на детектори на запалими газове (IEC 60079-29-1:2007, с промени)
Английски
Действащ 
2017-05-15 
57 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 29-1: Детектори на газ. Изисквания към работните характеристики на детектори за запалими газове (IEC 60079-29-1:2016, с промени)
Английски
Отменен 
2008-06-26 
107 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 29-2: Детектори на газ. Избор, инсталиране, използване и поддържане на детектори на запалими газове и кислород (IEC 60079-29-2:2007)
Английски
Действащ 
2015-07-16 
119 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 29-2: Детектори на газ. Избор, инсталиране, използване и поддръжка на детектори за запалими газове и кислород (IEC 60079-29-2:2015)
Английски
Действащ 
2014-08-19 
52 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 29-3: Детектори на газ. Указания за функционална безопасност на фиксирани системи за откриване на газ (IEC 60079-29-3:2014)
Английски
Действащ 
2010-05-21 
43 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 29-4: Детектори на газ. Изисквания към работните характеристики на детектори с отворен път за горими газове (IEC 60079-29-4:2009)
Английски
Отменен 
2007-07-27 
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 30-1: Проследяване на нагряването на електрическото съпротивление. Общи изисквания и изисквания към изпитването (IEC 60079-30-1:2007)
Английски
Действащ 
2017-11-15 
81 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 30-1: Електросъпротивително нагряване на трасета (тръбопроводи). Общи изисквания и изисквания за изпитване (IEC/IEEE 60079-30-1:2015, с промени)
Английски
Отменен 
2007-07-27 
58 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 30-2: Проследяване на нагряването на електрическото съпротивление. Ръководство за прилагане при проектиране, инсталиране и поддържане (IEC 60079-30-2:2007)
Английски
Действащ 
2017-12-14 
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 30-2: Електросъпротивително нагряване на трасета (тръбопроводи). Ръководство за прилагане при проектиране, инсталиране и поддържане (IEC/IEEE 60079-30-2:2015, с промени)
Английски
Отменен 
2010-05-21 
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 31: Защита на съоръжения от възпламеняване на прах чрез обвивка, вид "t" (IEC 60079-31:2008 + поправка, март 2009)
Английски
Действащ 
2014-09-19 
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 31: Защита на съоръжения от възпламеняване на прах чрез обвивка, вид "t" (IEC 60079-31:2013)
Английски
Действащ 
2015-06-16 
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 32-2: Опасности от статично електричество. Изпитвания (IEC 60079-32-2:2015)
Английски
Действащ 
2011-10-17 
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 35-1: Осветители за глава за използване в мини при наличие на газ гризу. Общи изисквания. Конструкция и изпитване в зависимост от риска при експлозия (IEC 60079-35-1:2011)
Английски
Действащ 
2012-11-20 
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 35-2: Осветители за глава за използване в мини при наличие на газ гризу. Работни характеристики и други въпроси, свързани с безопасност (IEC 60079-35-2:2011)
Английски
Отменен 
2008-04-30 
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 5: Защита на съоръжения напълнени с кварцов пясък, вид "q" (IEC 60079-5:2007)
Английски
Действащ 
2015-06-16 
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 5: Защита на съоръжения, напълнени с кварцов пясък, вид "q" (IEC 60079-5:2015)
Английски
Отменен 
2007-11-30 
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 6: Защита на съоръжения чрез потапяне в масло, вид "o" (IEC 60079-6:2007)
Английски
Действащ 
2016-05-17 
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 6: Защита на съоръжения чрез потапяне в течност, вид "о" (IEC 60079-6:2015)
Български
Действащ 
2019-09-19 
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 6: Защита на съоръжения чрез потапяне в течност, вид "о" (IEC 60079-6:2015)
Английски
Отменен 
2004-07-30 
72 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 7: Повишена безопасност, вид "е" (IEC 60079-7:2001)
Английски
Отменен 
2007-05-30 
88 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 7: Защита на съоръжения чрез повишена безопасност, вид "е" (IEC 60079-7:2006)
Български
Отменен 
2007-12-28 
91 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 7: Защита на съоръжения чрез повишена безопасност, вид "е" (IEC 60079-7:2006)
Английски
Действащ 
2016-05-17 
128 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 7: Защита на съоръжения чрез повишена безопасност вид "е" (IEC 60079-7:2015)
Български
Действащ 
2019-04-11 
134 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 7: Защита на съоръжения чрез повишена безопасност вид "е" (IEC 60079-7:2015)