Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.БДС EN 124-1:2015

БДС EN 124-1:2015
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 47
Публикуван: 2015-10-15
Свързани международни стандарти

EN 124-1:2015
CEN/TC 165
Цена: 90.70 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Част 1: Определения, класификация, общи принципи за проектиране, изисквания към експлоатационните показатели и методи за изпитване

Заглавие на английски

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 1: Definitions, classification, general principles of design, performance requirements and test methods

Област на действие на български

Този европейски стандарт (EN 124-1) се прилага за покрития за водоприемници и ревизиони шахти със светъл отвор до 1000 mm включително, за монтиране в зони, предназначени за пешеходно и/или транспортно движение. Той се прилага за изисквания за методи за изпитване, оценяване на съответствието и маркиране на покрития за водоприемници и ревизиони шахти в съответствие с: EN 124-2 за покрития на водоприемници и ревизионни шахти, изработени от чугун, EN 124-3 – за покрития за водоприемници и ревизиони шахти изработени от стомана, алуминиеви сплави, EN 124-4 – за покрития за водоприемници и ревизиони шахти изработени от стоманобетон, EN 124-5 – за покрития за водоприемници и ревизиони шахти изработени от композитни материали, EN 124-6 – за покрития за водоприемници и ревизиони шахти изработени от полипропилен (РР) или поливинилхлорид (PVC-U), като тази част е обща за всяка от останалите части. Тази част 1 не се прилага отделно, а само съвместно с EN 124-2 до EN 124-6. Този европейски стандарт не се прилага за решетки, като част от сглобяеми отводнителни канали, съгласно EN 1433, за подови и покривни водоприемници в сгради, които са специфицирани в EN 1253-1 и за повърхностни кутии.

Област на действие на английски

This European Standard is applicable to manhole tops and gully tops with a clear opening up to and including 1 000 mm for covering gullies, manholes and inspection chambers installed in areas subjected to pedestrian and/or vehicular traffic. It specifies definitions, classification, general principles of design, performance requirements and test methods for gully tops and manhole tops according to: - EN 124 2, for gully tops and manhole tops made of cast iron; - EN 124 3, for gully tops and manhole tops made of steel or aluminium alloy; - EN 124 4, for gully tops and manhole tops made of steel reinforced concrete; - EN 124 5, for gully tops and manhole tops made of composite materials; - EN 124 6, for gully tops and manhole tops made of polypropylene (PP), polyethylene (PE) or unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U). Part 1 is only applicable in combination with at least one of the standards EN 124 2, EN 124 3, EN 124 4, EN 124 5 and EN 124 6 each of which has this Part 1 as an integral part. This European Standard is not applicable to: - gratings/covers as part of prefabricated drainage channels according to EN 1433, - floor and roof gullies in buildings which are specified in EN 1253 1, - surface boxes.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 124-1:2015 заменя и отменя БДС EN 124:2003 на 2015-10-15 Заедно с БДС EN 124-2:2015, БДС EN 124-3:2015, БДС EN 124-4:2015, БДС EN 124-5:2015 и БДС EN 124-6:2015 този стандарт заменя и отменя БДС EN 124:2003.

Забележка

Поправка в заглавието, обявена в бр.10/2015 на Официалния бюлетин.

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2003-12-22 
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници, сифони и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Изисквания при проектиране, изпитване на типа, маркировка, управление на качеството
Български
Отменен 
2007-05-30 
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници, сифони и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Изисквания при проектиране, изпитване на типа, маркировка, управление на качеството
Български
Действащ 
2017-03-16 
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Част 1: Определения, класификация, общи принципи за проектиране, изисквания към експлоатационните показатели и методи за изпитване
Английски
Действащ 
2015-10-15 
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Част 2: Покрития за водоприемници и ревизионни шахти, изработени от чугун
Български
Действащ 
2017-10-17 
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Част 2: Покрития за водоприемници и ревизионни шахти, изработени от чугун
Английски
Действащ 
2015-10-15 
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Част 3: Покрития за водоприемници и ревизионни шахти, изработени от стомана или алуминиеви сплави
Български
Действащ 
2017-10-17 
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Част 3: Покрития за водоприемници и ревизионни шахти, изработени от стомана или алуминиеви сплави
Английски
Действащ 
2015-10-15 
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Част 4: Покрития за водоприемници и ревизионни шахти, изработени от стоманобетон
Английски
Действащ 
2015-10-15 
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Част 5: Покрития за водоприемници и ревизионни шахти, изработени от композити
Английски
Действащ 
2015-10-15 
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Част 6: Покрития за водоприемници и ревизионни шахти, изработени от полипропилен (РР), полиетилен (PE) или непластифициран поливинилхлорид (PVC-U)