Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиБДС 12705:1975

БДС 12705:1975
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 7
Публикуван: 1975
Цена: 15.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Бетон. Метод за анализ на кородирал бетон

Заглавие на английски

Concrete. Methods for analysis of corrosion

Област на действие на български

В този български стандарт стандарт са определени методите за анализ на кородирал бетон под действието на разтвори, съдържащи сулфитни, нитратни, хлорни, сулфатни, амониеви, магнезиеви, алкални йони и комбинация от тях. Едновременно с анализа на кородиралия бетон се прави анализ и на некородирал бетон. Химичният анализ на кородиралия бетон, когато не е известен агресивният агент, се предшества от качествено доказване на последния.

Област на действие на английски

This Bulgarian standard specify the methods for the analysis of corroded concrete under the action of solutions containing sulphite, nitrate, chlorine, sulphate, ammonium, magnesium, alkaline ions and a combination thereof are. Simultaneously with the analysis of corroded concrete, the analysis of non-corroded concrete is also carried out. The chemical analysis of corroded concrete when the aggressive agent is not known is preceded by a qualitative proof of the latter.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти