Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПБДС EN 60086-1:2015

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 60086-1:2015
БДС EN 60086-1:2015
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 52
Публикуван: 2015-12-15
Свързани международни стандарти
IDT
EN 60086-1:2015
CLC/SR 35
Цена: 105.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Първични батерии. Част 1: Общи положения (IEC 60086-1:2015)

Заглавие на английски

Primary batteries - Part 1: General

Област на действие на български

Стандартът е предвиден да стандартизира първичните батерии по отношение на размерите, номенклатурата, конфигурацията на полюсните изводи, маркировки, методи на изпитване, типични работни характеристики, безопасност и аспекти на околната среда. Като основен инструмент за класификация на батерията, електрохимичните системи също са стандартизирани по отношение на букви, система, електроди, електролит, номинална и максимална отворена верига на напрежение. Целта на тази част от IEC 60086 е в полза на потребителите на първични батерии, дизайнери и производители на устройства за батерии, като се гарантира, че батерии от различни производители са взаимозаменяеми според стандартната форма, закрепване и функция. Освен това, за да се гарантира съответствие с изложеното по-горе, тази част определя стандартните методи за изпитване за изпитване на първични клетки и батерии. ключови думи: основни изисквания и информация за първични елементи и батерии

Област на действие на английски

IEC 60086-1:2015 is available as IEC 60086-1:2015 RLV which contains the International Standard and its Redline version, showing all changes of the technical content compared to the previous edition. IEC 60086-1:2015(E) is intended to standardize primary batteries with respect to dimensions, nomenclature, terminal configurations, markings, test methods, typical performance, safety and environmental aspects. As a primary battery classification tool, electrochemical systems are also standardized with respect to system letter, electrodes, electrolyte, nominal and maximum open circuit voltage. The object of this part of IEC 60086 is to benefit primary battery users, device designers and battery manufacturers by ensuring that batteries from different manufacturers are interchangeable according to standard form, fit and function. Furthermore, to ensure compliance with the above, this part specifies standard test methods for testing primary cells and batteries. This twelfth edition cancels and replaces the eleventh edition (2011) and constitutes a technical revision. The major technical changes with respect to the previous edition are:
- the order of the Annexes was changed to the order in which they appearin the document and a caption was added to indicate where the Annex information first appears in the document; - the humidity conditions for non P-system batteries in Table 3 was modified; - the standard discharge voltage for the Y and W chemistries was determined to be at 3,5 V and 2,8 V respectively; - details on capacity measurement were moved from Annex E to Subclause 5.1. - the coin/button cell and battery definition was clarified in order to better address issues with the swallowing of coin cells. Keywords: fundamental requirements and information on primary cells and batteries

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 60086-1:2015 заменя и отменя БДС EN 60086-1:2011 на 2018-10-17

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
2005-04-29 
50 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Първични батерии. Част 1: Общи положения (IEC 60086-1:2000)
Английски
Отменен 
2007-07-27 
53 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Първични батерии. Част 1: Общи положения (IEC 60086-1:2006)
Английски
Отменен 
2011-05-17 
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Първични батерии. Част 1: Общи положения
Български
Отменен 
2005-05-31 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Първични батерии. Част 2: Физически и електрически спецификации (IEC 60086-2:2000/A1:2001)
Български
Отменен 
2005-05-31 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Първични батерии. Част 2: Физически и електрически спецификации (IEC 60086-2:2000/A2:2004)
Български
Отменен 
2005-05-31 
53 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Първични батерии. Част 2: Физически и електрически спецификации (IEC 60086-2:2000 + A1:2001 + A2:2004)
Английски
Отменен 
2007-07-27 
63 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Първични батерии. Част 2: Физични и електрически спецификации (IEC 60086-2:2006)
Английски
Отменен 
2011-05-17 
64 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Първични батерии. Част 2: Физични и електрически спецификации
Английски
Действащ 
2016-05-17 
58 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Първични батерии. Част 2: Физически и електрически спецификации (IEC 60086-2:2015)
Английски
Отменен 
2004-03-19 
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Първични акумулаторни батерии. Част 3: Акумулаторни батерии за часовници (ISO/IEC 86-3:1995)
Английски
Отменен 
2006-08-10 
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Първични батерии. Част 3: Батерии за часовници (IEC 60086-3:2004)
Английски
Отменен 
2011-08-17 
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Първични батерии. Част 3: Батерии за часовници
Английски
Действащ 
2016-12-15 
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Първични батерии. Част 3: Батерии за часовници (IEC 60086-3:2016)
Английски
Отменен 
2004-03-19 
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Първични батерии. Част 4: Стандарт по безопасност за литиеви батерии (IEC 60086-4:2000)
Английски
Отменен 
2008-05-22 
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Първични батерии. Част 4: Безопасност на литиеви батерии
Английски
Действащ 
2015-03-19 
45 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Първични батерии. Част 4: Безопасност на литиеви батерии (IEC 60086-4:2014)
Английски
Отменен 
2004-03-19 
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Първични акумулаторни батерии. Част 5: Безопасност на батерии с воден електролит (IEC 60086-5:2000)
Английски
Отменен 
2006-08-10 
41 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Първични батерии. Част 5: Безопасност на батерии с воден електролит (IEC 60086-5:2005)
Английски
Действащ 
2011-09-21 
41 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Първични батерии. Част 5: Безопасност на батерии с воден електролит (IEC 60086-5:2011)
Английски
Действащ 
2017-04-18 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Първични батерии. Част 5: Безопасност на батерии с електролит вода (IEC 60086-5:2016)