Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПБДС EN 671-1:2012

БДС EN 671-1:2012
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 44
Публикуван: 2014-07-17
Свързани международни стандарти

EN 671-1:2012
CEN/TC 191
Цена: 81.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 1: Макари с полутвърд маркуч

Заглавие на английски

Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose reels with semi-rigid hose

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя изискванията и методите за изпитване на конструкцията и експлоатационните характеристики на инсталации от пожарна макара с полутвърд маркуч, за монтиране в сгради, постоянно свързани с водоснабдяване, предназначени за използване от обитателите им. Също така предоставя изискванията за оценяване на съответствието и маркировката на тези продукти. По принцип, неговите изисквания може да се прилагат и за други приложения, например в морски условия или в агресивна околна среда, но в тези случаи може да бъдат необходими допълнителни изисквания. Този европейски стандарт е приложим за ръчни и за автоматизирани пожарни макари с маркуч за монтиране с, или без касети.

Област на действие на английски

This European Standard specifies requirements and methods of test for the construction and performance of fire hose reel systems with semi-rigid hose for installation in buildings, permanently connected to a water supply, for use by the occupants. It also provides requirements on evaluation of conformity and marking of these products. Its requirements may apply in general for other applications, for example in marine applications or in aggressive environments, but additional requirements can be necessary in such cases. This European Standard is applicable to both manual and automatic fire hose reels for installation with and without cabinets.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 671-1:2012 заменя и отменя БДС EN 671-1:2002 на 2012-09-20

Забележка

Презумумцията за съответствие влеза в сила от 2013-03-01.

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
2001-11-03 
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 1: Макари с полутвърд маркуч
Български
Отменен 
2002-12-12 
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни противопожарни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 1: Макари с полутвърд маркуч
Английски
Действащ 
2012-09-20 
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 1: Макари с полутвърд маркуч
Български
Отменен 
2001-11-03 
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни противопожарни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 2: Инсталации с плосък маркуч (шланг)
Български
Отменен 
2002-12-12 
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни противопожарни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 2: Инсталации с плосък маркуч (шланг)
Английски
Отменен 
2005-12-29 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни противопожарни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 2: Инсталации с плосък маркуч (шланг)
Английски
Действащ 
2012-09-20 
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 2: Инсталации с плосък маркуч (шланг)
Български
Действащ 
2015-07-16 
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 2: Инсталации с плосък маркуч (шланг)
Български
Отменен 
2002-12-12 
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и инсталации с плосък маркуч (шланг)
Английски
Отменен 
2004-06-30 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Стационарни противопожарни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и инсталации с плосък маркуч (шланг)
Английски
Действащ 
2009-07-10 
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и инсталации с плосък маркуч (шланг)
Български
Действащ 
2012-07-17 
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и инсталации с плосък маркуч (шланг)