Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиБДС EN 60079-10-2:2009

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 60079-10-2:2009
БДС EN 60079-10-2:2009
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 36
Публикуван: 2014-06-17
Свързани международни стандарти

EN 60079-10-2:2009
CLC/TC 31
Цена: 72.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Експлозивни атмосфери. Част 10-2: Класификация на райони. Горими прахови атмосфери (IEC 60079-10-2:2009)

Заглавие на английски

Explosive atmospheres - Part 10-2: Classification of areas - Combustible dust atmospheres

Област на действие на български

Стандартът е свързан с идентификацията и класификацията на зони с наличие на експлозивни прахови атмосфери и горими прахови слоеве. Съгласно установения ред стандартът допуска правилно да бъдат оценени източниците на възпламеняване в такива зони. Този стандарт е предвиден да се прилага там, където може да има риск, дължащ се на наличието на експлозивни прахови атмосфери или горими прахови слоеве при нормални атмосферни условия. Първото издание на IEC 60079010-2 отменя и заменя първото издания на IEC 61241-10:2004.

Област на действие на английски

IEC 60079-10-2:2009 is concerned with the identification and classification of areas where explosive dust atmospheres and combustible dust layers are present, in order to permit the proper assessment of ignition sources in such areas. The principles of this standard can also be followed when combustible fibres or flyings may cause a hazard. This standard is intended to be applied where there can be a risk due to the presence of explosive dust atmospheres or combustible dust layers under normal atmospheric conditions. This first edition of IEC 60079-10-2 cancels and replaces the first edition of IEC 61241-10 published in 2004. The significant technical changes with respect to IEC 61241-10 are: - the hazards presented by dust have been clarified; - dust groups have been introduced; - Annex D explaining Equipment Protection Levels (EPLs) has been introduced; - 1 m of usual extent of zone 22 beyond zone 21 has been expanded to 3 m.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 60079-10-2:2015 заменя и отменя БДС EN 60079-10-2:2009 на 2018-03-15
БДС EN 60079-10-2:2009 заменя и отменя БДС EN 61241-10:2006 на 2012-07-17

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2006-08-10 
86 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 0: Общи изисквания (IEC 60079-0:2004)
Английски
Отменен 
2006-09-25 
86 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 0: Общи изисквания (IEC 60079-0:2004, с промени)
Български
Отменен 
2009-02-27 
88 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 0: Общи изисквания (IEC 60079-0:2004, с промени)
Английски
Отменен 
2009-10-30 
107 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания (IEC 60079-0:2007)
Английски
Действащ 
2012-11-20 
111 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания (IEC 60079-0:2011, с промени)
Български
Действащ 
2015-01-21 
122 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания (IEC 60079-0:2011, с промени)
Английски
Действащ 
2013-12-17 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания
Английски
Отменен 
2006-08-10 
76 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 1: Взривонепроницаеми обвивки, вид "d" (IEC 60079-1:2003)
Английски
Отменен 
2007-11-30 
81 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 1: Защита на съоръжения чрез взривонепроницаеми обвивки, вид "d" (IEC 60079-1:2007)
Български
Отменен 
2009-02-27 
87 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 1: Защита на съоръжения чрез взривонепроницаеми обвивки, вид "d" (IEC 60079-1:2007)
Английски
Действащ 
2014-11-17 
103 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 1: Защита на съоръжения чрез взривонепроницаеми обвивки вид "d" (IEC 60079-1:2014)
Български
Действащ 
2018-07-16 
107 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 1: Защита на съоръжения чрез взривонепроницаеми обвивки вид "d" (IEC 60079-1:2014)
Английски
Действащ 
2018-11-14 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Експлозивни атмосфери. Част 1: Защита на съоръжения чрез взривонепроницаеми обвивки вид "d" (IEC 60079-1:2014/Cor.1:2018)
Английски
Отменен 
2004-01-30 
58 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 10: Класификация на опасни зони (IEC 60079-10:1995)
Английски
Отменен 
2004-07-30 
63 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 10: Класификация на опасни зони (IEC 60079-10:2002)
Английски
Отменен 
2009-07-10 
98 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 10-1: Класификация на райони. Експлозивни газови атмосфери (IEC 60079-10-1:2008)
Български
Отменен 
2013-07-15 
73 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 10-1: Класификация на райони. Експлозивни газови атмосфери (IEC 60079-10-1:2008)
Английски
Действащ 
2016-04-18 
113 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 10-1: Класификация на райони. Експлозивни газови атмосфери (IEC 60079-10-1:2015)
Английски
Отменен 
2009-10-30 
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 10-2: Класификация на райони. Горими прахови атмосфери (IEC 60079-10-2:2009)
Английски
Действащ 
2015-05-18 
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 10-2: Класификация на райони. Горими прахови атмосфери (IEC 60079-10-2:2015)
Английски
Отменен 
2007-05-30 
124 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 11: Защита на съоръжения чрез собствена безопасност, вид "i" (IEC 60079-11:2006)
Български
Отменен 
2007-12-28 
128 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 11: Защита на съоръжения чрез собствена безопасност, вид "i" (IEC 60079-11:2006)
Английски
Действащ 
2012-03-16 
150 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 11: Защита на съоръжения чрез собствена безопасност, вид "i" (IEC 60079-11:2011)
Български
Действащ 
2015-12-15 
158 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 11: Защита на съоръжения чрез собствена безопасност, вид "i" (IEC 60079-11:2011)
Английски
Действащ 
2011-01-21 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 13: Съоръжения, защитени чрез помещения под налягане, вид "p" (IEC 60079-13:2010)
Английски
Действащ 
2018-03-15 
41 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 13: Защита на съоръжения чрез помещения под налягане "p" и помещения с изкуствена вентилация "v" (IEC 60079-13:2017)
Английски
Отменен 
2004-01-30 
43 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 14: Електрически уредби в опасни зони (различни от мини) (IEC 60079-14:1996)
Английски
Отменен 
2004-07-30 
66 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 14: Електрически уредби в опасни зони (различни от тези за мини) (IEC 60079-14:2002)
Английски
Отменен 
2008-12-30 
102 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 14: Проектиране, избор и изграждане на електрически уредби (IEC 60079-14:2007)
Български
Отменен 
2013-07-15 
111 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 14: Проектиране, избор и изграждане на електрически уредби (IEC 60079-14:2007)
Английски
Действащ 
2014-05-19 
147 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 14: Проектиране, избор и изграждане на електрически уредби (IEC 60079-14:2013)
Английски
Действащ 
2016-05-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Експлозивни атмосфери. Част 14: Проектиране, избор и изграждане на електрически уредби (IEC 60079-14:2013/Cor.1:2016)
Английски
Отменен 
2004-07-30 
81 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 15: Вид на защита "n" (IEC 60079-15:2001, с промени)
Английски
Отменен 
2006-08-10 
89 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 15: Конструкция, изпитване и маркировка на електрическа апаратура с вид на защита "n" (IEC 60079-15:2005)
Български
Отменен 
2009-02-27 
88 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 15: Конструкция, изпитване и маркировка на електрическа апаратура с вид на защита "n" (IEC 60079-15:2005)
Английски
Действащ 
2010-09-16 
82 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 15: Защита на съоръжения с вид на защита "n" (IEC 60079-15:2010)
Български
Действащ 
2016-03-17 
86 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 15: Защита на съоръжения с вид на защита "n" (IEC 60079-15:2010)
Английски
Отменен 
2004-01-30 
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 17: Преглед и поддържане на електрически уредби в опасни зони (различни от мини) (IEC 60079-17:1996)
Английски
Отменен 
2004-07-30 
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 17: Преглед и поддържане на електрически уредби в опасни зони (различни от тези на мини) (IEC 60079-17:2002)
Английски
Отменен 
2008-05-22 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 17: Преглед и поддържане на електрически уредби (IEC 60079-17:2007)
Английски
Действащ 
2014-04-15 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 17: Преглед и поддържане на електрически уредби
Английски
Отменен 
2006-08-10 
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 18: Конструкция, изпитване и маркировка на електрическа апаратура с вид на защита капсуловане,"m" (IEC 60079-18:2004)
Английски
Отменен 
2010-05-21 
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m" (IEC 60079-18:2009 + поправка, юни 2009)
Български
Отменен 
2010-12-17 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m" (IEC 60079-18:2009 + поправка, юни 2009)
Английски
Действащ 
2015-06-16 
41 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m" (IEC 60079-18:2014)
Български
Действащ 
2018-05-17 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m" (IEC 60079-18:2014)
Английски
Действащ 
2018-02-14 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m" (IEC 60079-18:2014/A1:2017)
Английски
Действащ 
2018-11-14 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m" (IEC 60079-18:2014/Cor.1:2018)
Английски
Отменен 
2007-11-30 
60 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 19: Ремонт, основен преглед и регенериране на съоръжения (IEC 60079-19:2006)
Английски
Действащ 
2011-03-19 
71 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 19: Основен преглед, ремонт и регенериране на съоръжения (IEC 60079-19:2010)
Английски
Действащ 
2015-07-16 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 19: Основен преглед, ремонт и регенериране на съоръжения (IEC 60079-19:2010/A1:2015)
Английски
Отменен 
2006-08-10 
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 2: Обвивки под налягане, вид "p" (IEC 60079-2:2001)
Английски
Отменен 
2008-04-30 
63 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез обвивки под налягане, вид "p" (IEC 60079-2:2007)
Български
Отменен 
2011-08-17 
61 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез обвивки под налягане, вид "p" (IEC 60079-2:2007)
Английски
Действащ 
2015-09-16 
10 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Експлозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез обвивки под налягане, вид "p" (IEC 60079-2:2014/COR. 1:2015)
Английски
Действащ 
2015-02-17 
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез обвивки под налягане, вид "p" (IEC 60079-2:2014)
Български
Действащ 
2018-01-15 
73 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез обвивки под налягане, вид "p" (IEC 60079-2:2014)
Английски
Действащ 
2010-05-21 
83 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 20-1: Свойства на материала. Класификация на газове и пари, методи на изпитване и данни
Английски
Отменен 
2006-08-10 
70 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 25: Системи със собствена безопасност (IEC 60079-25:2003)
Английски
Действащ 
2011-02-17 
80 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 25: Електрически системи със собствена безопасност (IEC 60079-25:2010)
Български
Действащ 
2016-10-17 
79 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 25: Електрически системи със собствена безопасност (IEC 60079-25:2010)
Английски
Действащ 
2013-11-20 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Експлозивни атмосфери. Част 25: Електрически системи със собствена безопасност
Английски
Отменен 
2006-08-10 
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 26: Конструкция, изпитване и маркировка на електрическа апаратура от Група II, Категория 1 G (IEC 60079-26:2004, с промени)
Английски
Отменен 
2007-05-30 
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 26: Съоръжения с ниво на защита на съоръженията (EPL) Ga (IEC 60079-26:2006)
Български
Отменен 
2009-04-22 
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 26: Съоръжения с ниво на защита на съоръженията (EPL) Ga (IEC 60079-26:2006)
Английски
Действащ 
2015-03-19 
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 26: Съоръжения с ниво на защита на съоръженията (EPL) Ga (IEC 60079-26:2014)
Български
Действащ 
2016-07-18 
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 26: Съоръжения с ниво на защита на съоръженията (EPL) Ga (IEC 60079-26:2014)
Английски
Отменен 
2006-08-10 
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 27: Концепции за системи със собствена безопасност за магистрални шини (FISCO) и концепции за невъзпламеними системи за магистрални шини (FNICO) (IEC 60079-27:2005)
Английски
Действащ 
2008-07-25 
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 27: Концепции за системи със собствена безопасност за магистрални шини (FISCO) (IEC 60079-27:2008)
Английски
Отменен 
2007-05-30 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 28: Защита на съоръжения и предавателни системи, които използват оптично лъчение (IEC 60079-28:2006)
Английски
Действащ 
2015-11-16 
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 28: Защита на съоръжения и на предавателни системи, използващи оптично лъчение (IEC 60079-28:2015)
Български
Действащ 
2020-04-21 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 28: Защита на съоръжения и на предавателни системи, използващи оптично лъчение (IEC 60079-28:2015)
Английски
Отменен 
2008-06-26 
60 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 29-1: Детектори на газ. Изисквания към работните характеристики на детектори на запалими газове (IEC 60079-29-1:2007, с промени)
Английски
Действащ 
2017-05-15 
57 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 29-1: Детектори на газ. Изисквания към работните характеристики на детектори за запалими газове (IEC 60079-29-1:2016, с промени)
Английски
Отменен 
2008-06-26 
107 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 29-2: Детектори на газ. Избор, инсталиране, използване и поддържане на детектори на запалими газове и кислород (IEC 60079-29-2:2007)
Английски
Действащ 
2015-07-16 
119 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 29-2: Детектори на газ. Избор, инсталиране, използване и поддръжка на детектори за запалими газове и кислород (IEC 60079-29-2:2015)
Английски
Действащ 
2014-08-19 
52 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 29-3: Детектори на газ. Указания за функционална безопасност на фиксирани системи за откриване на газ (IEC 60079-29-3:2014)
Английски
Действащ 
2010-05-21 
43 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 29-4: Детектори на газ. Изисквания към работните характеристики на детектори с отворен път за горими газове (IEC 60079-29-4:2009)
Английски
Отменен 
2007-07-27 
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 30-1: Проследяване на нагряването на електрическото съпротивление. Общи изисквания и изисквания към изпитването (IEC 60079-30-1:2007)
Английски
Действащ 
2017-11-15 
81 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 30-1: Електросъпротивително нагряване на трасета (тръбопроводи). Общи изисквания и изисквания за изпитване (IEC/IEEE 60079-30-1:2015, с промени)
Английски
Отменен 
2007-07-27 
58 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 30-2: Проследяване на нагряването на електрическото съпротивление. Ръководство за прилагане при проектиране, инсталиране и поддържане (IEC 60079-30-2:2007)
Английски
Действащ 
2017-12-14 
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 30-2: Електросъпротивително нагряване на трасета (тръбопроводи). Ръководство за прилагане при проектиране, инсталиране и поддържане (IEC/IEEE 60079-30-2:2015, с промени)
Английски
Отменен 
2010-05-21 
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 31: Защита на съоръжения от възпламеняване на прах чрез обвивка, вид "t" (IEC 60079-31:2008 + поправка, март 2009)
Английски
Действащ 
2014-09-19 
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 31: Защита на съоръжения от възпламеняване на прах чрез обвивка, вид "t" (IEC 60079-31:2013)
Английски
Действащ 
2015-06-16 
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 32-2: Опасности от статично електричество. Изпитвания (IEC 60079-32-2:2015)
Английски
Действащ 
2011-10-17 
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 35-1: Осветители за глава за използване в мини при наличие на газ гризу. Общи изисквания. Конструкция и изпитване в зависимост от риска при експлозия (IEC 60079-35-1:2011)
Английски
Действащ 
2012-11-20 
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 35-2: Осветители за глава за използване в мини при наличие на газ гризу. Работни характеристики и други въпроси, свързани с безопасност (IEC 60079-35-2:2011)
Английски
Отменен 
2008-04-30 
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 5: Защита на съоръжения напълнени с кварцов пясък, вид "q" (IEC 60079-5:2007)
Английски
Действащ 
2015-06-16 
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 5: Защита на съоръжения, напълнени с кварцов пясък, вид "q" (IEC 60079-5:2015)
Английски
Отменен 
2007-11-30 
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 6: Защита на съоръжения чрез потапяне в масло, вид "o" (IEC 60079-6:2007)
Английски
Действащ 
2016-05-17 
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 6: Защита на съоръжения чрез потапяне в течност, вид "о" (IEC 60079-6:2015)
Български
Действащ 
2019-09-19 
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 6: Защита на съоръжения чрез потапяне в течност, вид "о" (IEC 60079-6:2015)
Английски
Отменен 
2004-07-30 
72 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 7: Повишена безопасност, вид "е" (IEC 60079-7:2001)
Английски
Отменен 
2007-05-30 
88 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 7: Защита на съоръжения чрез повишена безопасност, вид "е" (IEC 60079-7:2006)
Български
Отменен 
2007-12-28 
91 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 7: Защита на съоръжения чрез повишена безопасност, вид "е" (IEC 60079-7:2006)
Английски
Действащ 
2016-05-17 
128 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 7: Защита на съоръжения чрез повишена безопасност вид "е" (IEC 60079-7:2015)
Български
Действащ 
2019-04-11 
134 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлозивни атмосфери. Част 7: Защита на съоръжения чрез повишена безопасност вид "е" (IEC 60079-7:2015)