Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПБДС EN 1999-1-1:2007/A2:2014

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 1999-1-1:2007/A2:2014
БДС EN 1999-1-1:2007/A2:2014
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 25
Публикуван: 2014-05-19
Свързани международни стандарти

EN 1999-1-1:2007/A2:2013
CEN/TC 250
Цена: 49.20 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила

Заглавие на английски

Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules

Област на действие на български

EN 1999-1-1 дава основни правила за проектиране на конструкции от ковани алуминиеви сплави и указания за ограничения при лети сплави (виж раздел 3). Забележка: Минималната дебелина на материала може да бъде определена в националното приложение. Препоръчват се следните граници, ако не е изрично определено друго в този стандарт: - елементи с дебелина на материала не по-малка от 0,6 mm; - заварени елементи с дебелина не по-малка от 1,5 mm; - съединения с: - стоманени болтове и щифтове с диаметър не по-малък от 5 mm; - алуминиеви болтове и щифтове с диаметър не по-малък от 8 mm; - нитове и винтове с нарез с диаметър не по-малък от 4,2 mm В EN 1999-1-1 се съдържат следните раздели: Раздел 1: Общи положения Раздел 2: Основи на проектирането Раздел 3: Материали Раздел 4: Дълготрайност Раздел 5: Конструктивен анализ Раздел 6: Крайно гранично състояние на елементите Раздел 7: Експлоатационно гранично състояние Раздел 8: Проектиране на възли Приложение A Класове на изпълнение Приложение B Еквивалентно Т-сечение на опън Приложение D Корозия и защита на повърхностите Приложение E Аналитичен модел за зависимостта напрежения - деформации Приложение F Поведение на напречното сечение извън границата на еластичност Приложение G Ротационен капацитет Приложение H Метод на пластичната връзка за непрекъснати греди Приложение I Напречно усукване на греди и натискови елементи Приложение J Характеристики на напречните сечения Приложение K Ефект на забавено срязване при проектиране на елементи Приложение L Класификация на възли Приложение M Лепени възли Раздели 1 и 2 съдържат точки, допълващи дадените в EN 1990 "Основи на проектирането на строителни конструкции" Раздел 3 се отнася за характеристиките на материалите за продукти от алуминиеви сплави. Раздел 5 дава основни правила за дълготрайност. Раздел 5 се отнася за конструктивния анализ на конструкциите, при който елементите могат да бъдат моделирани с достатъчна точност като линейни елементи за глобален анализ.

Област на действие на английски

(1) EN 1999-1-1 gives basic design rules for structures made of wrought aluminium alloys and limited guidance for cast alloys (see section 3). NOTE Minimum material thickness may be defined in the National Annex. The following limits are recommended – if not otherwise explicitly stated in this standard: - components with material thickness not less than 0,6 mm; - welded components with material thickness not less than 1,5 mm; - connections with: o steel bolts and pins with diameter not less than 5 mm; o aluminium bolts and pins with diameter not less than 8 mm; o rivets and thread forming screws with diameter not less than 4,2 mm (2) The following subjects are dealt with in EN 1999-1-1: Section 1: General Section 2: Basis of design Section 3: Materials Section 4: Durability Section 5: Structural analysis Section 6: Ultimate limit states for members Section 7: Serviceability limit states Section 8: Design of joints Annex A Execution classes Annex B Equivalent T-stub in tension Annex C Materials selection Annex D Corrosion and surface protection Annex E Analytical models for stress strain relationship Annex F Behaviour of cross section beyond elastic limit Annex G Rotation capacity Annex H Plastic hinge method for continuous beams Annex I Lateral torsional buckling of beams and torsional or flexural-torsional buckling of compression members Annex J Properties of cross sections Annex K Shear lag effects in member design Annex L Classification of connections Annex M Adhesive bonded connections (3) Sections 1 to 2 provide additional clauses to those given in EN 1990 “Basis of structural design”. (4) Section 3 deals with material properties of products made of structural aluminium alloys. (5) Section 4 gives general rules for durability. (6) Section 5 refers to the structural analysis of structures, in which the members can be modelled with sufficient accuracy as line elements for global analysis. (7) Section 6 g

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2007-09-28 
209 
272.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила
Български
Действащ 
2010-10-19 
241 
326.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила
Английски
Действащ 
2010-07-15 
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила
Български
Действащ 
2013-04-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2015-12-15 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2007-04-30 
60 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции за въздействие от пожар
Български
Действащ 
2013-04-17 
62 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции за въздействие от пожар
Български
Действащ 
2013-03-19 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции за въздействие от пожар. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2015-12-15 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции за въздействие от пожар. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2007-09-28 
98 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3: Конструкции, подложени на умора
Български
Действащ 
2013-04-17 
106 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3: Конструкции, подложени на умора
Английски
Действащ 
2012-01-18 
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3: Конструкции, подложени на умора
Български
Действащ 
2013-04-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3: Конструкции, подложени на умора. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2015-12-15 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3: Конструкции, подложени на умора. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2007-04-30 
64 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4: Студеноформувани равнинни елементи
Български
Действащ 
2013-03-19 
70 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4: Студеноформувани равнинни елементи
Английски
Действащ 
2011-11-17 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4: Студеноформувани равнинни елементи
Български
Действащ 
2013-04-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4: Студеноформувани равнинни елементи. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2015-12-15 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4: Студеноформувани равнинни елементи. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2007-04-30 
67 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-5: Черупкови конструкции
Български
Действащ 
2013-04-17 
75 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-5: Черупкови конструкции
Български
Действащ 
2013-04-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-5: Черупкови конструкции. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2015-12-15 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-5: Черупкови конструкции. Национално приложение (NA)