Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.БДС EN 16247-2:2014

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 16247-2:2014
БДС EN 16247-2:2014
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 46
Публикуван: 2014-07-17
Свързани международни стандарти
IDT
EN 16247-2:2014
CEN/CLC/JTC 14
Цена: 90.70 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Енергийни одити. Част 2: Сгради

Заглавие на английски

Energy audits - Part 2: Buildings

Област на действие на български

Този европейски стандарт е приложим при специфични изисквания за енергийни обследвания на сгради. Той определя изискванията, методологията и документите от енергийния одит в дадена сграда или група от сгради, с изключение на отделни частни жилища. Той трябва да се прилага във връзка със и е в допълнение на EN 16247-1, Енергийни одити - Част 1: Общи изисквания. Той осигурява допълнителни изисквания към EN 16247-1 и се прилагат едновременно. Ако процесите са включени в обхвата на енергиен одит, енергийният одитор може да избере да прилага EN 16247-3, Енергийни одити - Част 3: Процеси. Ако транспорт на място, е включен в обхвата на обследването за енергийна ефективност, енергийният одитор може да избере да прилага EN 16247-4, Енергийни одити - Част 4: Транспорт. ЗАБЕЛЕЖКА: Този стандарт може да покрие многофамилни жилищни блокове с апартаменти, където комуналните услуги се доставят от наемодател. Той не е предназначен за индивидуални жилища и еднофамилни къщи.

Област на действие на английски

This European Standard is applicable to specific energy audit requirements in buildings. It specifies the requirements, methodology and deliverables of an energy audit in a building or group of buildings, excluding individual private dwellings. It shall be applied in conjunction with, and is supplementary to, EN 16247 1, Energy audits - Part 1: General requirements. It provides additional requirements to EN 16247 1 and shall be applied simultaneously. If processes are included in the scope of the energy audit, the energy auditor may choose to apply EN 16247 3, Energy audits - Part 3: Processes. If on-site transport on a site is included in the scope of the energy audit, the energy auditor may choose to apply EN 16247 4, Energy audits - Part 4: Transport. NOTE This standard may cover multi-dwelling apartment blocks where communal services are supplied from a landlord. It is not intended for individual dwellings and single family houses.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2012-10-17 
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Енергийни одити. Част 1: Общи изисквания
Английски
Действащ 
2014-07-17 
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Енергийни одити. Част 3: Процеси
Английски
Действащ 
2014-07-17 
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Енергийни одити. Част 4: Транспорт
Английски
Действащ 
2015-07-16 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Енергийни одити. Част 5: Компетентност на енергийните одитори