Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Отоплителните системи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиБДС EN 16247-3:2014

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 16247-3:2014
БДС EN 16247-3:2014
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 26
Публикуван: 2014-07-17
Свързани международни стандарти
IDT
EN 16247-3:2014
CEN/CLC/JTC 14
Цена: 49.20 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Енергийни одити. Част 3: Процеси

Заглавие на английски

Energy audits - Part 3: Processes

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя изискванията, методологията и документите от енергийния одит в рамките на един процес. Те се състоят от: а) организиране и провеждане на енергиен одит; б) анализ на данните от обследването за енергийна ефективност; в) отчитане и документиране на резултатите от енергийните обследвания. Тази част от стандарта се прилага за обекти, в които използването на енергия е процес. Тя се използва във връзка със и е в допълнение на EN 16247-1, Енергийни одити - Част 1: Общи изисквания. Тя осигурява допълнителни изисквания към EN 16247-1 и се прилагат едновременно. Процесът може да включва една или повече производствени линии, офиси, лаборатории, изследователски центрове, опаковъчни и складови секции със специфични условия за експлоатация и транспорт на място. Един енергиен одит може да включва целия обект или отделни части. Ако са включени сгради в обхвата на енергиен одит, енергийният одитор може да избере да прилага EN 16247-2, Енергийни одити. Част 2: Сгради. Ако има транспорт на място, който е включен в обхвата на обследването за енергийна ефективност, енергийният одитор може да избере да прилага EN 16247-4, Енергийни одити-Част 4: Транспорт. ЗАБЕЛЕЖКА: Решението да се прилагат части 2 и 4 може да се направи по време на предварителните контакти, виж 5.1.

Област на действие на английски

This European standard specifies the requirements, methodology and deliverables of an energy audit within a process. These consist of: a) organizing and conducting an energy audit; b) analysing the data from the energy audit; c) reporting and documenting the energy audit findings. This part of the standard applies to sites where the energy use is due to process. It shall be used in conjunction with and is supplementary to EN 16247 1, Energy audits - Part 1: General requirements. It provides additional requirements to EN 16247 1 and shall be applied simultaneously. A process could include one or more production lines, offices, laboratories, research centers, packaging and warehouse sections with specific operational conditions and site transportation. An energy audit could include the whole site or part of a site. If buildings are included in the scope of the energy audit, the energy auditor may choose to apply EN 16247 2, Energy Audits - Part 2: Buildings. If on-site transport on a site is included in the scope of the energy audit, the energy auditor may choose to apply EN 16247 4, Energy audits -Part 4: Transport. NOTE The decision to apply Parts 2 and 4 could be made during the preliminary contact, see 5.1.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2012-10-17 
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Енергийни одити. Част 1: Общи изисквания
Английски
Действащ 
2014-07-17 
46 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Енергийни одити. Част 2: Сгради
Английски
Действащ 
2014-07-17 
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Енергийни одити. Част 4: Транспорт
Английски
Действащ 
2015-07-16 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Енергийни одити. Част 5: Компетентност на енергийните одитори