Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”БДС 12096:1987

БДС 12096:1987
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 9
Публикуван: 1987
Цена: 19.40 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Уреди за измерване на артериално налягане по косвен метод

Заглавие на английски

Няма въведена информация

Област на действие на български

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 4897-84. Стандартът се отнася за манометрични уреди, състоящи се от манометър за налягане, компресионен маншет, пневматичен нагнетател, устройство за бавна и бърза декомпресия, предназначени за измерване на артериално налягане по косвен метод при диагностика на състоянията на сърдечно-съдовата система. Стандартът не се отнася за уреди с автоматично и полуавтоматично действие.

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС 12096:1987 заменя и отменя БДС 12096:1980 на 1987-01-01

Забележка

Решение №02 - Протокол №02/13.01.2017. Следващ периодичен преглед - 30.12.2021 г.