Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”СД CEN/TR 12101-5:2005

Начало » Стандартизация » Търсене » СД CEN/TR 12101-5:2005
СД CEN/TR 12101-5:2005
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 96
Публикуван: 2013-06-14
Свързани международни стандарти

CEN/TR 12101-5:2005
CEN/TC 191
Цена: 149.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Системи за управление на дим и топлина. Част 5: Указания по отношение на функционални препоръки и методи за изчисляване на вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина

Заглавие на английски

Smoke and heat control systems - Part 5: Guidelines on functional recommendations and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems

Област на действие на български

Този технически доклад дава препоръки и указания по отношение на функционални и изчислителни методи за вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина за пожари в устойчиво състояние. Предназначен е за различни видове сгради и приложения, включително за едноетажни сгради, междинни етажи, складове, в които за съхранение се използват палети или рафтове, търговски центрове, сгради с атриуми и комплексни сгради, паркинги, места за забавление и масови събирания, както и за непреградени пространства в многоетажни сгради. Този технически доклад не включва функционални препоръки за параметри на проект, при който основната цел на ВСОДТ е да подпомага гасенето на пожара. ЗАБЕЛЕЖКА: Такива функционални препоръки би трябвало да са съгласувани с пожарната служба, отговорна за въпросната сграда. Изчислителните процедури, установени в приложенията на този технически доклад, могат да бъдат използвани за проектиране на ВСОДТ, за да отговаря на съгласуваните препоръки. Този Технически доклад не се отнася за следното: - разчистване на дима, когато дима се отвежда от сградата след потушаването на пожара; - напречно вентилиране, при което естествените или механично предизвикани въздушни потоци разчистват дима от сградата, обикновено като част от оперативните процедури при гасенето на пожара; - вентилиране на стълбищни шахти, което обикновено представлява специално приложение на разчистване на дима и не винаги дава гаранция, че стълбищната шахта ще може да продължи да се използва; - напълно развили се пожари.

Област на действие на английски

This Technical Report gives recommendations and guidance on functional and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems for steady-state design fires. It is intended for a variety of building types and applications, including single-storey buildings, mezzanine floors, warehouses with palletized or racked storage, shopping malls, atria and complex buildings, car parks, places of entertainment and public assembly and un-compartmented space within multi-storey buildings. This Technical Report does not include any functional recommendations for design parameters where the primary purpose of the SHEVS is to assist fire-fighting. NOTE Such functional recommendations need to be agreed with the fire service responsible for the building in question. The calculation procedures set out in the annexes of this Technical Report can be used to design the SHEVS to meet whatever recommendations have been agreed. This Technical Report does not cover the following: - smoke clearance, where smoke is exhausted from a building after the fire has been suppressed; - cross-ventilation, where wind-induced or fan-induced air currents sweep smoke through and out of the building, usually as part of fire-fighting operational procedures; - ventilation of stairwells, which usually represents a special application of smoke clearance and which does not necessarily protect the continued use of the stairwell; - fully-involved fires.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

СД CEN/TR 12101-5:2005 заменя и отменя БДС CR 12101-5:2004 на 2006-01-30

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2008-06-26 
52 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на дим и топлина. Част 4: Инсталирани SHEVS системи за отвеждане на дим и горещи газове
Английски
Действащ 
2010-01-30 
53 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на дим и топлина. Част 4: Инсталирани вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина
Български
Действащ 
2013-06-14 
57 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на дим и топлина. Част 4: Инсталирани вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина
Английски
Действащ 
2006-01-30 
99 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на дим и топлина. Част 5: Указания по отношение на функционални препоръки и методи за изчисляване на вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина