Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеБДС EN 12101-6:2005

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 12101-6:2005
БДС EN 12101-6:2005
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 105
Публикуван: 2013-06-14
Свързани международни стандарти

EN 12101-6:2005
CEN/TC 191
Цена: 178.80 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Системи за управление на дим и топлина. Част 6: Изисквания за системи с диференциално налягане. Комплекти

Заглавие на английски

Smoke and heat control systems - Part 6: Specification for pressure differential systems - Kits

Област на действие на български

Този документ дава подробно описание на системите с диференциално налягане, проектирани за да ограничат преминаването на дима през физическа преграда в сградата, като например врата (без значение отворена или затворена) или други подобни отвори. Той обхваща методите за изчисляване параметрите на системите с диференциално налягане за управление на дима като част от процеса на проектиране. Той предоставя процедури за изпитване на използваните системи, както и описва приложими и критични характеристики на процедурите за монтиране и въвеждане в експлоатация, необходими за прилагане на изчисления проект в сградата. Той обхваща системите, предвидени за защита на средствата за евакуация, като стълбища, коридори и предверия в дадена сграда, както и системи, предназначени да осигурят защитено противопожарно предмостие за пожарната служба. Системите включват компоненти за управление на дима в съответствие с приложимите части на EN 12101 и комплекти, съдържащи тези и други възможни компоненти (виж 3.1.18). Този документ дава изискванията и методите за оценяване на съответствието на такива комплекти.

Област на действие на английски

This document specifies pressure differential systems designed to hold back smoke at a leaky physical barrier in a building, such as a door (either open or closed) or other similarly restricted openings. It covers methods for calculating the parameters of pressure differential smoke control systems as part of the design procedure. It gives test procedures for the systems used, as well as describing relevant, and critical, features of the installation and commissioning procedures needed to implement the calculated design in a building. It covers systems intended to protect means of escape such as stairwells, corridors and lobbies, as well as systems intended to provide a protected firefighting bridgehead for the Fire Services. The systems incorporate smoke control components in accordance with the relevant Parts of EN 12101 and kits comprising these and possibly other components (see 3.1.18). This document gives requirements and methods for the evaluation of conformity for such kits.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти

Забележка

AC:2006

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2006-08-10 
53 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на дим и топлина. Част 1: Изисквания за димни прегради
Български
Действащ 
2009-06-26 
53 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на дим и топлина. Част 1: Изисквания за димни прегради
Английски
Действащ 
2006-08-10 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на дим и топлина. Част 1: Изисквания за димни прегради
Български
Действащ 
2015-09-16 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Системи за управление на дим и топлина. Част 10: Източници на енергия
Английски
Действащ 
2006-08-10 
53 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на дим и топлина. Част 10: Източници на енергия
Български
Действащ 
2015-09-16 
49 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на дим и топлина. Част 10: Източници на енергия
Английски
Отменен 
2004-06-30 
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на дим и топлина. Част 2: Изисквания за вентилатори на естествена тяга за отвеждане на дим и топлина
Български
Отменен 
2007-12-28 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на дим и топлина. Част 2: Изисквания за вентилатори на естествена тяга за отвеждане на дим и топлина
Английски
Действащ 
2017-08-17 
90 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на дим и топлина. Част 2: Вентилатори на естествена тяга за отвеждане на дим и топлина
Английски
Отменен 
2003-10-23 
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на дим и топлина. Част 3: Изисквания за вентилатори с механично задвижване за отвеждане на дим и топлина
Български
Отменен 
2007-12-28 
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на дим и топлина. Част 3: Изисквания за вентилатори с механично задвижване за отвеждане на дим и топлина
Английски
Действащ 
2016-02-15 
102 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на дим и топлина. Част 3: Изисквания за вентилатори с механично задвижване за отвеждане на дим и топлина
Английски
Действащ 
2005-12-29 
100 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на дим и топлина. Част 6: Изисквания за системи с диференциално налягане. Комплекти
Английски
Действащ 
2011-09-21 
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на дим и топлина. Част 7: Димоотводни секции
Български
Действащ 
2015-08-17 
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на дим и топлина. Част 7: Димоотводни секции
Английски
Действащ 
2011-10-17 
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на дим и топлина. Част 8: Клапи за управление на дим
Български
Действащ 
2015-09-16 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на дим и топлина. Част 8: Клапи за управление на дим