Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.БДС 11592:1973

БДС 11592:1973
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 6
Публикуван: 1973
Отменен на: 2012-07-17
Цена: 11.70 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Единна система за пневмоавтоматика. Надеждност на уредите. Общи технически изисквания. Методи за изпитване

Заглавие на английски

Няма въведена информация

Област на действие на български

Стандартът се отнася за общите технически изисквания по отношение на надеждност и методите за изпитване на надеждност на уредите и средствата от Единната система от уреди и средства за контролиране, регулиране и управление на производствените процеси (ЕСПА), наричани по-нататък „уреди”.

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти