Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеБДС EN ISO 14004:2010

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN ISO 14004:2010
БДС EN ISO 14004:2010
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 51
Публикуван: 2013-02-15
Свързани международни стандарти

EN ISO 14004:2010
CEN/SS S26
Цена: 105.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Системи за управление по отношение на околната среда. Общо ръководство за принципите, системите и методите за внедряване (ISO 14004:2004)

Заглавие на английски

Environmental management systems - General guidelines on principles, systems and support techniques (ISO 14004:2004)

Област на действие на български

Този международен стандарт дава указания за въвеждане, прилагане, поддържане и подобряване на система за управление по околна среда и нейната взаимовръзка с други системи за управление. Указанията в този международен стандарт са приложими към всяка организация независимо от нейната големина, вид, разположение или равнище на зрелост. Въпреки, че указанията в този международен стандарт са съвместими с модела на система за управление по околна среда на ISO 14001, те не са предназначени да дават интерпретации на изискванията на ISO 14001.

Област на действие на английски

ISO 14004:2004 provides guidance on the establishment, implementation, maintenance and improvement of an environmental management system and its coordination with other management systems. The guidelines in ISO 14004:2004 are applicable to any organization, regardless of its size, type, location or level of maturity. While the guidelines in ISO 14004:2004 are consistent with the ISO 14001:2004 environmental management system model, they are not intended to provide interpretations of the requirements of ISO 14001:2004.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO 14004:2016 заменя и отменя БДС EN ISO 14004:2010 на 2016-04-18
БДС EN ISO 14004:2010 заменя и отменя БДС ISO 14004:2008 на 2013-02-15

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2010-07-15 
51 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление по отношение на околната среда. Общо ръководство за принципите, системите и методите за внедряване (ISO 14004:2004)
Английски
Действащ 
2016-04-18 
73 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление по отношение на околната среда. Общи указания за прилагане (ISO 14004:2016)
Български
Действащ 
2017-03-16 
76 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление по отношение на околната среда. Общи указания за прилагане (ISO 14004:2016)