Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеБДС EN 31010:2010

БДС EN 31010:2010
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 105
Публикуван: 2012-06-18
Свързани международни стандарти

EN 31010:2010
CLC/SR 56
Цена: 178.80 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Управление на риска. Методи за оценяване на риска (IEC/ISO 31010:2009)

Заглавие на английски

Risk management - Risk assessment techniques

Област на действие на български

IEC/ISO 31010:2009 е двуезичен спомагателен стандарт към ISO 31000 и дава указания за избора и прилагането на системни методи за оценяване на риска. Този стандарт не е предназначен да се използва за цели на сертификацията, на регламенти или договори. ЗАБЕЛЕЖКА: Този стандарт не се занимава конкретно с безопасността. Той е родов стандарт за управление на риска и всяко позоваване на безопасността е с чисто информационен характер. Указания за въвеждането на аспекти на безопасността в стандартите на IEC са изложени в Ръководство 51 на ISO/IEC.

Област на действие на английски

IEC/ISO 31010:2009 is a dual logo IEC/ISO supporting standard for ISO 31000 and provides guidance on selection and application of systematic techniques for risk assessment. This standard is not intended for certification, regulatory or contractual use. NOTE: This standard does not deal specifically with safety. It is a generic risk management standard and any references to safety are purely of an informative nature. Guidance on the introduction of safety aspects into IEC standards is laid down in ISO/IEC Guide 51.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN IEC 31010:2019 заменя БДС EN 31010:2010 и го отменя на 2022-05-30

Забележка

Стандартът съдържа цветни графики

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2011-01-21 
95 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на риска. Методи за оценяване на риска (IEC/ISO 31010:2009)