Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоБДС EN ISO 19011:2011

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN ISO 19011:2011
БДС EN ISO 19011:2011
Статус: Отменен
Език: Английски
Страници: 55
Публикуван: 2012-01-18
Свързани международни стандарти

EN ISO 19011:2011
CEN/SS F20
Цена: 105.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2011)

Заглавие на английски

Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2011)

Област на действие на български

ISO 19011:2011 дава указания за одит на системи за управление, включително принципите на одитиране, управлението на програма за одит и извършване на одити на системи за управление, както и указания за оценяване на компетентността на лица, участващи в процеса на одит, включително лицето управляващо програмата за одит, одиторите и екипи за одит. ISO 19011:2011 е приложим към всички организации, които имат нужда да провеждат вътрешни или външни одити на системи за управление или да управляват програма за одит. Прилагането на ISO 19011:2011 към други видове одит е възможно, при условие, че се обърне специално внимание на необходимата специфична компетентност.

Област на действие на английски

ISO 19011:2011 provides guidance on auditing management systems, including the principles of auditing, managing an audit programme and conducting management system audits, as well as guidance on the evaluation of competence of individuals involved in the audit process, including the person managing the audit programme, auditors and audit teams. ISO 19011:2011 is applicable to all organizations that need to conduct internal or external audits of management systems or manage an audit programme. The application of ISO 19011:2011 to other types of audits is possible, provided that special consideration is given to the specific competence needed.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO 19011:2018 заменя и отменя БДС EN ISO 19011:2011 на 2018-09-18
БДС EN ISO 19011:2011 заменя и отменя БДС EN ISO 19011:2004 на 2012-02-17

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
2004-03-19 
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за одит на системи за управление на качеството и/или за управление на околната среда (ISO 19011:2002)
Български
Отменен 
2012-04-19 
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2011)
Английски
Действащ 
2018-09-18 
58 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2018)
Български
Действащ 
2018-10-17 
58 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2018)