Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-05-31 - Time: 17:06


БДС EN 149:2001+A1:2009
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 41
Публикуван: 2011-12-16
Свързани международни стандарти

EN 149:2001+A1:2009
CEN/TC 79
Цена: 0.00 лв.

Изтегли
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски за защита от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка

Заглавие на английски

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя минималните изисквания към филтриращи полумаски, използвани като средства за защита на дихателните органи от частици, с изключение на средствата за евакуация. За оценка на съответствието с изискванията са включени лабораторни и експлоатационни изпитвания на свойствата.

Област на действие на английски

This European Standard specifies minimum requirements for filtering half masks as respiratory protective devices to protect against particles except for escape purposes. Laboratory and practical performance tests are included for the assessment of compliance with the requirements.

Технически комитет

ТК-50 - Лични предпазни средства

ICS

13.340.30 - Средства за защита на дихателните органи

Директиви

89/686/EEC - Лични предпазни средства
2016/425 - Лични предпазни средства

Връзка с национални стандарти

БДС EN 149:2001+A1:2009 заменя и отменя БДС EN 149:2002 на 2010-06-17

Забележка

Безплатният достъп е въз основа на Решение 15/20 от 2020 г. от извънредна онлайн сесия на Председателския комитет на CEN/CENELEC за предоставяне на стандарти на CEN и CENELEC, необходими за улесняване на алтернативното производство на лични предпазни средства и медицински изделия, които да гарантират на здравните специалисти, пациентите и широката общественост достъп до оборудване, спешно необходимо за овладяване на пандемията COVID-19.

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2009-08-21 
43 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски за защита от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка
Български
Отменен 
2002-12-12 
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски за защита от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка
Български
Отменен 
2002-12-12 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски за защита от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка

Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved