Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиБДС EN ISO 14006:2011

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN ISO 14006:2011
БДС EN ISO 14006:2011
Статус: Отменен
Език: Английски
Страници: 42
Публикуван: 2011-09-21
Свързани международни стандарти

EN ISO 14006:2011
CEN/SS S26
Цена: 81.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Системи за управление по отношение на околната среда. Насоки за обединяващ екодизайн (ISO 14006:2011)

Заглавие на английски

Environmental management systems - Guidelines for incorporating ecodesign (ISO 14006:2011)

Област на действие на български

Този международен стандарт дава насоки за подпомагане на организациите в установяване, документиране, изпълняване, поддържане и непрекъснато подобряване управлението на екодизайна като част от системата за управление на околната среда (СУОС). ISO 14006:2011 е предназначен да се използва от тези организации, които изпълняват СУОС в съответствие с ISO 14001, но може да помогне при интегриране на екодизайна в други системи за управление. Насоките са приложими за каквато и да е организация, независимо от нейните размери или дейност. ISO 14006:2011 се прилага към тези аспекти на продукта, свързани с околната среда, които организацията може да контролира и на които може да въздейства. ISO 14006:2011 само по себе си не установява определени критерии за резултатност по отношение на околна среда и не е предназначен за сертификационни цели.

Област на действие на английски

ISO 14006:2011 provides guidelines to assist organizations in establishing, documenting, implementing, maintaining and continually improving their management of ecodesign as part of an environmental management system (EMS). ISO 14006:2011 is intended to be used by those organizations that have implemented an EMS in accordance with ISO 14001, but can help in integrating ecodesign in other management systems. The guidelines are applicable to any organization regardless of its size or activity. ISO 14006:2011 applies to those product-related environmental aspects that the organization can control and those it can influence. ISO 14006:2011 does not establish by itself specific environmental performance criteria, and is not intended for certification purposes.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO 14006:2020 заменя и отменя БДС EN ISO 14006:2011 на 2020-03-16

Забележка

Поправка в заглавието, обявена в бр.6/2018 на Официалния бюлетин.

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2020-03-16 
46 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление по отношение на околната среда. Насоки за въвеждане на екодизайн (ISO 14006:2020)