Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоБДС EN ISO/IEC 17021:2011

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN ISO/IEC 17021:2011
БДС EN ISO/IEC 17021:2011
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 55
Публикуван: 2011-06-17
Свързани международни стандарти

EN ISO/IEC 17021:2011
CEN/CLC/JTC 1
Цена: 105.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление (ISO/IEC 17021:2011)

Заглавие на английски

Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems (ISO/IEC 17021:2011)

Област на действие на български

ISO/IEC 17021:2011 съдържа принципите и изискванията за компетентност, последователност и безпристрастност на одита и сертификацията на системи за управление от всички видове (напр. системи за управление на качеството или системи за управление на околната среда) и за органи предоставящи тези дейности. Органите за сертификация, които работят в съответствие с ISO/IEC 17021:2011 не е необходимо да предлагат сертификация на всички видове системи за управление. Сертификацията на системи за управление е дейност за оценяване на съответствието от трета страна. Органите, които извършват тази дейност са следователно органи за оценяване на съответствието от трета страна.

Област на действие на английски

ISO/IEC 17021:2011 contains principles and requirements for the competence, consistency and impartiality of the audit and certification of management systems of all types (e.g. quality management systems or environmental management systems) and for bodies providing these activities. Certification bodies operating to ISO/IEC 17021:2011 need not offer all types of management system certification. Certification of management systems is a third-party conformity assessment activity. Bodies performing this activity are therefore third-party conformity assessment bodies.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 заменя и отменя БДС EN ISO/IEC 17021:2011 на 2015-09-16
БДС EN ISO/IEC 17021:2011 заменя и отменя БДС EN ISO/IEC 17021:2007 на 2011-08-17

Забележка

В съвместно съобщение ISO и IAF определят две години преходен период /до 1.02.2013/ за окончателно преминаване към стандарта ISO/IEC 17021:2011. След изтичане на преходния период всяко позоваване на съответствие с ISO/IEC 17021:2006 ще бъде невалидно.

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
2007-09-28 
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление (ISO/IEC 17021:2006)
Английски
Действащ 
2015-09-16 
59 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 1: Изисквания (ISO/IEC 17021-1:2015)
Български
Действащ 
2016-01-18 
59 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 1: Изисквания (ISO/IEC 17021-1:2015)
Английски
Действащ 
2019-02-14 
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 2: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление по отношение на околната среда (ISO/IEC 17021-2:2016)
Български
Действащ 
2019-03-14 
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 2: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление по отношение на околната среда (ISO/IEC 17021-2:2016)
Английски
Действащ 
2019-02-14 
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 3: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление на качеството (ISO/IEC 17021-3:2017)
Български
Действащ 
2019-03-14 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 3: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление на качеството (ISO/IEC 17021-3:2017)