Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеСД CEN/TS 14816:2009

Начало » Стандартизация » Търсене » СД CEN/TS 14816:2009
СД CEN/TS 14816:2009
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 33
Публикуван: 2011-02-17
Свързани международни стандарти

CEN/TS 14816:2008
CEN/TC 191
Цена: 66.10 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за разпръскване на вода. Проектиране, монтиране и поддържане

Заглавие на английски

Fixed firefighting systems - Water spray systems - Design, installation and maintenance

Област на действие на български

Тази техническа спецификация определя изискванията и дава препоръки за проектирането, монтажа и поддръжката на стационарни инсталации за разпръскване на вода във вътрешността или от външната страна на сгради и промишлени предприятия и други помещения на сушата. Тази техническа спецификация обхваща само използването на видовете спринклери и разпръскващи дюзи, определени в EN 12259-1. Изискванията и препоръките на тази техническа спецификация са приложими също за всякакво допълнение, разширение, ремонт или други изменения на дадена инсталации за разпръскване на вода. Тази техническа спецификация не се отнася за спринклерни инсталации. Тя обхваща опасностите, осигуряването на захранване с вода, съставните части, които трябва да бъдат използвани, монтиране и изпитване на инсталацията, поддържане и разширяване на съществуващи инсталации, и идентифицира конструктивни подробности за сградите, които са необходими за задоволително функциониране на инсталации за разпръскване на вода, в съответствие с тази техническа спецификация. Общите принципи могат да бъдат прилагани при други приложения (например използване в морски условия), като за такива различни употреби, със сигурност ще трябва да бъдат взети предвид допълнителни съображения. За инсталации за разпръскване на вода, обхванати от тази техническа спецификация трябва да бъде направена консултация с упълномощените органи.

Област на действие на английски

This standard specifies requirements and gives recommendations for the design, installation and maintenance of fixed deluge water spray systems internal and external to buildings and industrial plant and other premises on land. This standard covers only the use of the types of sprinklers and sprayers specified in EN 12259-1. The requirements and recommendations of this standard are also applicable to any addition, extension, repair or other modification to a water spray system. This standard does not deal with sprinkler systems. It covers the hazards, provision of water supplies, components to be used, installation and testing of the system, maintenance, and the extension of existing systems, and identifies construction details of buildings which are necessary for the satisfactory performance of water spray systems complying with this standard. The general principles may well apply to other uses (e.g. maritime use), for these other uses additional considerations will almost certainly have to be taken into account. For water spray systems covered by this standard the authority shall be consulted.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2009-11-30 
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за разпръскване на вода. Проектиране, монтиране и поддържане