Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”БДС EN 15733:2010

БДС EN 15733:2010
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 21
Публикуван: 2010-10-19
Свързани международни стандарти

EN 15733:2009
CEN/TC 373
Цена: 42.80 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Услуги на брокерите на недвижими имоти. Изисквания относно предоставянето на услугите от брокери на недвижими имоти

Заглавие на английски

Services of real estate agents - Requirements for the provision of services of real estate agents

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя изискванията към услугите на брокерите на недвижими имоти. Този европейски стандарт се прилага за услугите както между бизнес организации, така и между бизнес организации и потребители. Следва да се отбележи обаче, че в много държави съществуват законови разпоредби за брокерите на недвижими имоти и те трябва да бъдат взети под внимание. Брокерите на недвижими имоти трябва да отговарят на всички приложими съответни европейски и национални законодателства. Европейското и националните законодателства заместват този европейски стандарт в случай на противоречиви изисквания. Изискванията на европейския стандарт са приложими за предоставянето на всички услуги, включително тези, предвидени по електронен път и по интернет.

Област на действие на английски

This European Standard specifies requirements for the services of real estate agents. This European Standard applies to business-to-business and business-to-consumer services. It is to be noted however that legal provisions for real estate agents exist in many countries and they are to be taken into consideration. The real estate agents need to comply with all applicable relevant European and national legislation. European and national legislations supersede this European Standard in case of conflicting requirements. The requirements of the European Standard are applicable to the provision of all services including those provided by electronic means and the internet.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2010-06-17 
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Услуги на брокерите на недвижими имоти. Изисквания относно предоставянето на услугите от брокери на недвижими имоти