Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-05-30 - Time: 03:07


БДС EN 1997-2:2007
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 180
Публикуван: 2010-10-19
Свързани международни стандарти

EN 1997-2:2007
CEN/TC 250
Цена: 233.30 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 2: Изследване и изпитване на земната основа

Заглавие на английски

Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing

Област на действие на български

Изисквания за изпълнение, тълкуване и използване на резултати от лабораторни изпитвания за подпомагане на геотехническо проектиране на конструкциите

Област на действие на английски

Requirements for the execution, interpretation and use of results of laboratory tests to assist in the geotechnical design of structures

Технически комитет

ТК-56 - Проектиране на строителни конструкции

ICS

91.010.30 - Технически аспекти
93.020 - Земни работи. Изкопни работи. Полагане на основи. Подземни работи

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 1997-2:2007 заменя и отменя БДС ENV 1997-2:2003 на 2009-05-29
БДС EN 1997-2:2007 заменя и отменя БДС ENV 1997-3:2004 на 2009-05-29

Забележка

AC:2010; AC:2015

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2014-03-17 
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила
Български
Действащ 
2017-05-15 
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила
Български
Действащ 
2015-02-17 
25 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила (поправка)
Английски
Действащ 
2005-10-21 
170 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила
Български
Действащ 
2007-07-27 
166 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила
Български
Отменен 
2014-03-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила. Национално приложение (NA)
Български
Отменен 
2012-10-17 
10 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила. Национално приложение (NA)
Български
Действащ 
2015-02-17 
10 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2016-07-18 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2007-07-27 
198 
272.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 2: Изследване и изпитване на земната основа
Български
Действащ 
2015-02-17 
11 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 2: Изследване и изпитване на земната основа (поправка)

Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved