Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”БДС EN ISO 14063:2010

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN ISO 14063:2010
БДС EN ISO 14063:2010
Статус: Отменен
Език: Английски
Страници: 39
Публикуван: 2010-07-15
Свързани международни стандарти

EN ISO 14063:2010
CEN/SS S26
Цена: 72.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Управление по отношение на околната среда. Обмен на информация по отношение на околната среда. Насоки и примери (ISO 14063:2006)

Заглавие на английски

Environmental management - Environmental communication - Guidelines and examples (ISO 14063:2006)

Област на действие на български

ISO 14063:2006 дава на организациите указания за общите принципи, политика, стратегия и дейности отнасящи се до вътрешните и външни комуникации по отношение на околната среда. Стандартът използва доказани и установени подходи за комуникация, пригодени към определени условия, които съществуват във комуникациите в околната среда. Стандартът се прилага за всички организации независимо от тяхната големина, вид, местоположение, структура, дейности, продукти и услуги, и дали или не те имат система за управление на околната среда на място. ISO 14063:2006 не е предназначен за използване като стандарт-спецификация за сертификационни или регистрационни цели или за създаване на изисквания за съответствие на каквато и да е друга система за управление на околната среда. Стандартът може да се използва в комбинация с който и да е от стандартите от серията ISO 14000, или самостоятелно.

Област на действие на английски

ISO 14063:2006 gives guidance to an organization on general principles, policy, strategy and activities relating to both internal and external environmental communication. It utilizes proven and well-established approaches for communication, adapted to the specific conditions that exist in environmental communication. It is applicable to all organizations regardless of their size, type, location, structure, activities, products and services, and whether or not they have an environmental management system in place. ISO 14063:2006 is not intended for use as a specification standard for certification or registration purposes or for the establishment of any other environmental management system conformity requirements. It can be used in combination with any of the ISO 14000 series of standards, or on its own.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO 14063:2020 заменя и отменя БДС EN ISO 14063:2010 на 2020-05-18

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2020-05-18 
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление по отношение на околната среда. Обмен на информация по отношение на околната среда. Насоки и примери (ISO 14063:2020)