Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеБДС EN ISO 14050:2010

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN ISO 14050:2010
БДС EN ISO 14050:2010
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 186
Публикуван: 2010-07-15
Свързани международни стандарти

EN ISO 14050:2010
CEN/SS S26
Цена: 272.20 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Управление по отношение на околната среда. Речник (ISO 14050:2009)

Заглавие на английски

Environmental management - Vocabulary (ISO 14050:2009)

Област на действие на български

ISO 14050:2009 съдържа определения на основни понятия, свързани с управлението по околната среда, публикувани в серията от международни стандарти ISO 14000.

Област на действие на английски

ISO 14050:2009 defines terms of fundamental concepts related to environmental management, published in the ISO 14000 series of International Standards.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO 14050:2010 заменя и отменя БДС ISO 14050:2000 на 2010-07-15