Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.БДС 10589:1979

БДС 10589:1979
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 5
Публикуван: 1979
Цена: 11.70 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Материали добавъчни плътни за бетон. Правила за доставяне, приемане, съхранение и транспорт

Заглавие на английски

Няма въведена информация

Област на действие на български

Няма въведена информация

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 заменя и отменя БДС 10589:1979 на 2008-12-19
БДС EN 12620:2002+A1:2008 заменя и отменя БДС 10589:1979 на 2008-12-30
БДС 10589:1979 заменя и отменя БДС 10589:1975 на 1979-01-01

Забележка

Изменение в Бюлетин 10/81

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
1979-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Материали добавъчни плътни за бетон. Правила за доставяне, приемане, съхранение и транспорт