Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиБДС EN 529:2006

БДС EN 529:2006
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 54
Публикуван: 2010-03-22
Свързани международни стандарти

EN 529:2005
CEN/TC 79
Цена: 105.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Средства за защита на дихателните органи. Препоръки за избор, употреба, грижи и поддържане. Ръководство

Заглавие на английски

Respiratory protective devices - Recommendations for selection, use, care and maintenance - Guidance document

Област на действие на български

Този европейски стандарт осигурява ръководство за най-добрата практика по установяване и прилагане на подходяща програма за средства за защита на дихателните органи. Той се публикува, за да осигури в разширена Европа основните изисквания за избор, употреба, грижи и поддържане на средствата за защита на дихателните органи. Той осигурява ръководните принципи за разработването на национално ръководство в тази област. Ръководството, съдържащо се в този европейски стандарт няма за цел да бъде изчерпателно, но то подчертава важните аспекти, на които трябва да се обърне внимание. Препоръките в този европейски стандарт ще помогнат да се спази както съществуващото национално законодателство в тази област така и европейското. Това ръководство не се отнася за средствата за защита на дихателните органи за работа под вода и тези при повишено или понижено атмосферно налягане.

Област на действие на английски

This European Standard provides guidance on the best practice for establishing and implementing a suitable respiratory protective device programme. It is published to provide a Europe-wide baseline for the selection, use, care and maintenance of respiratory protective devices. It provides guidelines for preparing national guidance in this area. The guidance contained in this European Standard is not intended to be exhaustive, but highlights important aspects to which attention should be given. The recommendations in this European Standard will help to comply with national legislation on this subject where it exists, or with European legislation. Respiratory protective devices used exclusively in diving and at increased or reduced atmospheric pressures are not covered by this guidance.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 529:2006 заменя и отменя БДС CR 529:2004 на 2006-12-27

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2006-12-27 
52 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Средства за защита на дихателните органи. Препоръки за избор, употреба, грижи и поддържане. Ръководство