Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеБДС EN 1060-3:1997+A2:2009

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 1060-3:1997+A2:2009
БДС EN 1060-3:1997+A2:2009
Статус: Отменен
Език: Английски
Страници: 27
Публикуван: 2010-01-30
Отменен на: 2018-06-14
Свързани международни стандарти

EN 1060-3:1997+A2:2009
CEN/TC 205
Цена: 54.40 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Апарати за измерване на кръвно налягане по неинвазивен метод (сфигмоманометри). Част 3: Допълнителни изисквания за електромеханични системи за измерване на кръвно налягане

Заглавие на английски

Non-invasive sphygmomanometers - Part 3: Supplementary requirements for electro-mechanical blood pressure measuring systems

Област на действие на български

Тази част на EN 1060 определя характеристики и механически и електрически изисквания за безопасност за електромеханични системи за измерване на кръвното налягане, които чрез надуваем маншет се използват за измерване по неинвазивен начин на артериално кръвно налягане в горната част на ръката, в китката и бедрото. Той също така определя изисквания за техните допълнителни принадлежности и дава методи за изпитване. Тази част на EN 1060 се прилага за електромеханични системи за измерване на кръвно налягане, при които налягането в маншета се измерва по електронен път, но при които кръвното налягане може да се определи или ръчно с помощта на стетоскоп или автоматично. Допълнителни изисквания за безопасност за автоматични циклични апарати за мониторинг на кръвно налягане по неинвазивен метод са определени в EN 60601-2-30:1995. Тази част на EN 1060 трябва да се използва във връзка с EN 1060-1.

Област на действие на английски

This Part of EN 1060 specifies performance, efficiency and safety requirements for electro-mechanical blood pressure measuring systems that, by means of an inflatable cuff are used for non-invasive measurements of arterial blood pressure at the upper arm, the wrist and the thigh. It also specifies requirements for their accessories and gives test methods. This Part of EN 1060 applies to electro-mechanical blood pressure measuring systems in which the cuff pressure is measured electronically, but in which the blood pressure can be determined either manually with the aid of a stethoscope or automatically. Additional safety requirements for automatic cycling indirect blood pressure monitoring equipment are specified in EN 60601-2-30:1995. This Part of EN 1060 is to be used in conjunction with EN 1060-1.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 1060-3:1997+A2:2009 заменя и отменя БДС EN 1060-3:2006 на 2012-04-19
БДС EN 1060-3:1997+A2:2009 заменя и отменя БДС EN 1060-3:2006/A1:2006 на 2012-04-19

Забележка

След обявяване в OJ да се отмени старата версия

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2010-01-30 
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Апарати за измерване на кръвно налягане по неинвазивен метод (сфигмоманометри). Част 1: Общи изисквания
Английски
Отменен 
2006-11-14 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неинвазивни манометри за измерване на кръвно налягане (сфигмоманометри). Част 1: Общи изисквания
Английски
Отменен 
2006-11-14 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неинвазивни манометри за измерване на кръвно налягане (сфигмоманометри). Част 1: Общи изисквания
Английски
Отменен 
2010-01-30 
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Апарати за измерване на кръвно налягане по неинвазивен метод (сфигмоманометри). Част 2: Допълнителни изисквания за механични сфигмоманометри
Английски
Отменен 
2006-11-14 
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неинвазивни манометри за измерване на кръвно налягане (сфигмоманометри). Част 2: Допълнителни изисквания за механични сфигмоманометри
Английски
Отменен 
2006-11-14 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Неинвазивни манометри за измерване на кръвно налягане (сфигмоманометри). Част 2: Допълнителни изисквания за механични сфигмоманометри
Английски
Отменен 
2006-11-14 
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неинвазивни манометри за измерване на кръвно налягане (сфигмоманометри). Част 3: Допълнителни изисквания за електромеханични системи за измерване на кръвно налягане
Английски
Отменен 
2006-11-14 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неинвазивни манометри за измерване на кръвно налягане (сфигмоманометри). Част 3: Допълнителни изисквания за електромеханични системи за измерване на кръвно налягане
Английски
Отменен 
2006-11-14 
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неинвазивни манометри за измерване на кръвно налягане (сфигмоманометри). Част 4: Процедури за изпитване за определяне на точността на цялата система на автоматични неинвазивни сфигмоманометри