Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.БДС EN 1060-2:1995+A1:2009

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 1060-2:1995+A1:2009
БДС EN 1060-2:1995+A1:2009
Статус: Отменен
Език: Английски
Страници: 24
Публикуван: 2010-01-30
Свързани международни стандарти

EN 1060-2:1995+A1:2009
CEN/TC 205
Цена: 49.20 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Апарати за измерване на кръвно налягане по неинвазивен метод (сфигмоманометри). Част 2: Допълнителни изисквания за механични сфигмоманометри

Заглавие на английски

Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Supplementary requirements for mechanical sphygmomanometers

Област на действие на български

Тази част на EN 1060, във връзка с EN 1060-1:1995, определя характеристики и механически и електрически изисквания за безопасност, включително методи за изпитване за механични апарати и за техните допълнителни принадлежности, които чрез надуваем маншет се използват за измерване по неинвазивен начин на артериално кръвно налягане.

Област на действие на английски

This part of EN 1060, in conjunction with EN 1060-1:1995, specifies performance, efficiency and mechanical and electrical safety requirements, including test methods, for non-invasive mechanical sphygmomanometers and their accessories which, by means of an inflatable cuff, are used for the non-invasive measurement of arterial blood pressure.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO 81060-1:2012 заменя и отменя БДС EN 1060-2:1995+A1:2009 на 2015-05-18
БДС EN 1060-2:1995+A1:2009 заменя и отменя БДС EN 1060-2:2006 на 2012-04-19
БДС EN 1060-2:1995+A1:2009 заменя и отменя БДС EN 1060-2:2006/AC:2006 на 2012-04-19

Забележка

Да се замени старата версия, когато се хармонизира консолидираната

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2010-01-30 
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Апарати за измерване на кръвно налягане по неинвазивен метод (сфигмоманометри). Част 1: Общи изисквания
Английски
Отменен 
2006-11-14 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неинвазивни манометри за измерване на кръвно налягане (сфигмоманометри). Част 1: Общи изисквания
Английски
Отменен 
2006-11-14 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неинвазивни манометри за измерване на кръвно налягане (сфигмоманометри). Част 1: Общи изисквания
Английски
Отменен 
2006-11-14 
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неинвазивни манометри за измерване на кръвно налягане (сфигмоманометри). Част 2: Допълнителни изисквания за механични сфигмоманометри
Английски
Отменен 
2006-11-14 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Неинвазивни манометри за измерване на кръвно налягане (сфигмоманометри). Част 2: Допълнителни изисквания за механични сфигмоманометри
Английски
Отменен 
2010-01-30 
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Апарати за измерване на кръвно налягане по неинвазивен метод (сфигмоманометри). Част 3: Допълнителни изисквания за електромеханични системи за измерване на кръвно налягане
Английски
Отменен 
2006-11-14 
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неинвазивни манометри за измерване на кръвно налягане (сфигмоманометри). Част 3: Допълнителни изисквания за електромеханични системи за измерване на кръвно налягане
Английски
Отменен 
2006-11-14 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неинвазивни манометри за измерване на кръвно налягане (сфигмоманометри). Част 3: Допълнителни изисквания за електромеханични системи за измерване на кръвно налягане
Английски
Отменен 
2006-11-14 
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неинвазивни манометри за измерване на кръвно налягане (сфигмоманометри). Част 4: Процедури за изпитване за определяне на точността на цялата система на автоматични неинвазивни сфигмоманометри