Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Отоплителните системи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиБДС EN 752:2008

БДС EN 752:2008
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 117
Публикуван: 2009-03-27
Свързани международни стандарти

EN 752:2008
CEN/TC 165
Цена: 178.80 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Канализационни системи извън сгради

Заглавие на английски

Drain and sewer systems outside buildings

Област на действие на български

Този европейски стандарт излага целите на отводнителните и канализационните системи извън сгради. Той определя функционалните изисквания за постигане на тези цели и принципите на стратегическите и оперативните дейности, отнасящи се за планирането, проектирането, монтажа, експлоатацията, поддържането и санирането. Той се прилага за отводнителни и канализационни системи, които работят предимно безнапорно, от мястото, където отпадъчните води напускат сградата, покривната отводнителна система или площите с настилка, до мястото, където се заустват в пречиствателна станция за отпадъчни води или водоприемник. Включени са тръбопроводите и каналите за отпадъчни води под сградите, при условие че не са част от канализационната система на сградата.

Област на действие на английски

This European Standard sets out the objectives for drain and sewer systems outside buildings. It specifies the functional requirements for achieving these objectives and the principles for strategic and policy activities relating to planning, design, installation, operation, maintenance and rehabilitation. It is applicable to drain and sewer systems, which operate essentially under gravity, from the point where wastewater leaves a building, roof drainage system, or paved area, to the point where it is discharged into a wastewater treatment plant or receiving water. Drains and sewers below buildings are included provided that they do not form part of the drainage system for the building.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 752:2017 заменя и отменя БДС EN 752:2008 на 2017-10-17
БДС EN 752:2008 заменя и отменя БДС EN 752-1:2004 на 2008-04-30
БДС EN 752:2008 заменя и отменя БДС EN 752-2:2004 на 2008-04-30
БДС EN 752:2008 заменя и отменя БДС EN 752-3:2004 на 2008-04-30
БДС EN 752:2008 заменя и отменя БДС EN 752-4:2004 на 2008-04-30
БДС EN 752:2008 заменя и отменя БДС EN 752-5:2004 на 2008-04-30
БДС EN 752:2008 заменя и отменя БДС EN 752-6:2004 на 2008-04-30
БДС EN 752:2008 заменя и отменя БДС EN 752-7:2004 на 2008-04-30

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2008-04-30 
112 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Канализационни системи извън сгради
Английски
Действащ 
2017-10-17 
92 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Отводнителни и канализационни системи извън сгради. Управление на канализационната система
Български
Действащ 
2019-04-11 
94 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Отводнителни и канализационни системи извън сгради. Управление на канализационната система
Български
Отменен 
2004-04-30 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Канализационни системи извън сгради. Част 1: Общи положения и определения
Български
Отменен 
2004-04-30 
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Канализационни системи извън сгради. Част 2: Изисквания
Български
Отменен 
2004-04-30 
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Канализационни системи извън сгради. Част 3: Проектиране
Български
Отменен 
2004-04-30 
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Канализационни системи извън сгради. Част 4: Хидравлично оразмеряване и аспекти по опазване на околната среда
Български
Отменен 
2004-04-30 
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Канализационни системи извън сгради. Част 5: Саниране
Български
Отменен 
2004-04-30 
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Канализационни системи извън сгради. Част 6: Помпени станции
Български
Отменен 
2004-04-30 
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Канализационни системи извън сгради. Част 7: Експлоатация и поддържане