Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеБДС EN 14339:2005

БДС EN 14339:2005
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 27
Публикуван: 2008-12-20
Свързани международни стандарти

EN 14339:2005
CEN/TC 192
Цена: 54.40 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Подземни пожарни хидранти

Заглавие на английски

Underground fire hydrants

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя изискванията, методите за изпитване и маркировка на подземни хидранти за пожарогасителни цели: - за инсталиране във водоснабдителните системи; - номинални вътрешни диаметри DN 80 и DN 100; - пригодност за допустимо работно налягане PFA от 10 bar или 16 bar или 25 bar, с или без дренажна система; - с вертикален или хоризонтален входен отвор с фланец, муфа или с втулка; - с един или с два изпускателни отвора, според национални изисквания; - с вентил от сферичен или шибърен тип; Този европейски стандарт служи също за оценяването на съответствието с изискванията на този европейски стандарт на подземните хидранти, предназначени за целите на пожарогасенето. Този европейски стандарт се прилага за пожарни хидранти за питейна и непитейна вода, както и за филтрирана вода. За други течности могат да се прилагат допълнителни изисквания. Куплунзите на изпускателните отвори не са обект на този европейски стандарт и би трябвало да отговарят на националните изисквания.

Област на действие на английски

This European Standard specifies the requirements, test methods and marking applicable to underground fire hydrants intended for fire fighting purposes: to be installed in a water distribution system; in sizes DN 80 and DN 100; suitable for an allowable operating pressure, PFA, of 10 bar or 16 bar or 25 bar with or without drain facility; having a vertical or horizontal, flanged, socket or spigot inlet; with one or two outlets and having outlet/s to national requirements; of globe (screw down) or gate valve type. This European Standard also provides for the evaluation of conformity of the underground fire hydrants to the requirements of this European Standard. This European Standard applies to fire hydrants for potable and non-potable water and for filtered water. Additional requirements may apply for other liquids. Couplings connected to outlets are outside the scope of this European Standard and should conform to national requirements.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 14339:2005 заменя и отменя БДС 2617:1972 на 2008-03-28

Забележка

Поправка в бр. 3/2013 г. относно годината на позоваване в изданието на български език.

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2006-01-30 
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Подземни пожарни хидранти