Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”БДС EN 14384:2005

БДС EN 14384:2005
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 29
Публикуван: 2008-12-20
Свързани международни стандарти

EN 14384:2005
CEN/TC 192
Цена: 54.40 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Надземни пожарни хидранти колонков тип

Заглавие на английски

Pillar fire hydrants

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя минималните изисквания, методите за изпитване, маркировката и оценяването на съответствието на надземни хидранти за пожарогасителни цели: - за инсталиране във водоснабдителните системи; - размери DN 80, DN 100 и DN 150; - пригодност за допустимо работно налягане PFA, на PN 16, с или без устройство за дрениране; - с вертикален или хоризонтален входен отвор с фланец, муфа или с втулка; - с един или с два изпускателни отвора, според национални изисквания; - с вентил от сферичен или шибърен тип; Този европейски стандарт служи също за оценяването на съответствието на надземните пожарни хидранти с изискванията на този европейски стандарт, предназначени за целите на пожарогасенето. Този европейски стандарт се прилага за пожарни хидранти за питейна и не питейна вода, както и за филтрирана вода. За други течности могат да се прилагат допълнителни изисквания. Куплунзите на изпускателните отвори не са обект на този европейски стандарт и би трябвало да отговарят на националните изисквания.

Област на действие на английски

This European Standard specifies the minimum requirements, test methods, marking and evaluation of conformity for pillar hydrants for fire fighting purposes: to be installed in a water distribution system; sizes DN 80, DN 100 and DN 150; suitable for an allowable operating pressure, PFA, of PN 16 with or without drain facility; having vertical or horizontal, flanged, socket or spigot inlet; with one or two outlets and having outlets to national requirements; globe (screw down) or gate valve type. This European Standard also provides for the evaluation of conformity of the pillar fire hydrants to the requirements of this European Standard. This European Standard applies to fire hydrants for potable and non potable water and for filtered water. Additional requirements may apply for other liquids. Couplings connected to outlets are outside the scope of this European Standard and should conform to national requirements. Couplings connected to outlets are outside the scope of this document and shall conform to national requirements.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2006-01-30 
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Надземни пожарни хидранти колонков тип