Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-07-15 - Time: 04:42


БДС ISO 9772:2004
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 21
Публикуван: 2004-03-19
Свързани международни стандарти

ISO 9772:2001
ISO/TC 61/SC 4
Цена: 42.80 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък

Заглавие на английски

Cellular plastics - Determination of horizontal burning characteristics of small specimens subjected to a small flame

Област на действие на български

Няма въведена информация

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ТК-81 - Пластмаси

ICS

Няма връзка с ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2004-03-19 
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък

Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved