Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”БДС EN 1997-1:2005

БДС EN 1997-1:2005
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 166
Публикуван: 2007-07-27
Свързани международни стандарти

EN 1997-1:2004
CEN/TC 250
Цена: 233.30 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила

Заглавие на английски

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules

Област на действие на български

(1) EN 1997-1 е предвиден да бъде използван като обща основа за геотехническите аспекти при проектирането на сгради и строителни съоръжения. (2) В EN 1997-1 са разгледани следните теми: 1 Общи положения 2 Основни положения за геотехническо проектиране 3 Геотехнически данни 4 Надзор на строителството, контрол и поддръжка 5 Насипи, отводняване, заздравяване и усилване на земната основа 6 Плоскостни фундаменти 7 Пилотни фундаменти 8 Анкери 9 Подпорни конструкции 10 Хидравлична устойчивост 11 Обща устойчивост 12 Насипи (3) EN 1997-1 е допълнен с приложения A до J, които осигуряват: - в приложение A: препоръчителни стойности на частните коефициенти на сигурност; различни стойности на частните коефициенти на сигурност в могат да бъдат определени националното приложение; - в приложения B до J: допълнителни информационни указания, като например международно приети методи за изчисление.

Област на действие на английски

(1) EN 1997-1 is intended to be used as a general basis for the geotechnical aspects of the design of buildings and civil engineering works. (2) The following subjects are dealt with in EN 1997-1: Section 1: General Section 2: Basis of geotechnical design Section 3: Geotechnical data Section 4: Supervision of construction, monitoring and maintenance Section 5: Fill, dewatering, ground improvement and reinforcement Section 6: Spread foundations Section 7: Pile foundations Section 8: Anchorages Section 9: Retaining structures Section 10: Hydraulic failure Section 11: Overall stability Section 12: Embankments (3) EN 1997-1 is accompanied by Annexes A to J, which provide: - in A: recommended partial safety factor values; different values of the partial factors may be set by the National annex; - in B to J: supplementary informative guidance such as internationally applied calculation methods.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 1997-1:2005 заменя и отменя БДС ENV 1997-1:2000 на 2005-10-21

Забележка

+AC:2009; A1:2014; AC:2015;NA:2012; NA:2015

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2014-03-17 
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила
Български
Действащ 
2017-05-15 
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила
Български
Действащ 
2015-02-17 
25 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила (поправка)
Английски
Действащ 
2005-10-21 
170 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила
Български
Отменен 
2014-03-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила. Национално приложение (NA)
Български
Отменен 
2012-10-17 
10 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила. Национално приложение (NA)
Български
Действащ 
2015-02-17 
10 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2016-07-18 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2007-07-27 
198 
272.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 2: Изследване и изпитване на земната основа
Български
Действащ 
2010-10-19 
180 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 2: Изследване и изпитване на земната основа
Български
Действащ 
2015-02-17 
11 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 2: Изследване и изпитване на земната основа (поправка)