Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПБДС EN 1995-2:2005

БДС EN 1995-2:2005
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 30
Публикуван: 2007-10-30
Свързани международни стандарти

EN 1995-2:2004
CEN/TC 250
Цена: 59.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 2: Мостове

Заглавие на английски

Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges

Област на действие на български

(1) EN 1995-2 дава общи правила за проектиране на конструктивните части на мостове, т.е. конструктивни елементи, които са важни за надеждността на целия мост или главни части от него. Разглеждат се мостове, направени от дървен материал или други материали на базата на дървесина, които могат да са изцяло дървени или комбинирани с бетон, стомана или други материали. (2) В EN 1995-2 са разгледани следните раздели: Раздел 1: Общи положения Раздел 2: Основи на проектирането Раздел 3: Характеристики на материалите Раздел 4: Дълготрайност Раздел 5: Основи на конструктивния анализ Раздел 6: Крайни гранични състояния Раздел 7: Експлоатационно гранично състояние Раздел 8: Съединения Раздел 9: Конструктивно детайлиране и контрол. (3) Раздел 1 и Раздел 2 дават и допълнителни точки към тези, дадени в EN 1990:2002 Еврокод: Основи на проектирането на строителни конструкции. (4) Прилага се EN 1995-1-1, освен ако не е указано друго.

Област на действие на английски

(1) EN 1995-2 gives general design rules for the structural parts of bridges, i.e. structural members of importance for the reliability of the whole bridge or major parts of it, made of timber or other wood-based materials, either singly or compositely with concrete, steel or other materials. (2) The following subjects are dealt with in EN 1995-2: Section 1: General Section 2: Basis of design Section 3: Material properties Section 4: Durability Section 5: Basis of structural analysis Section 6: Ultimate limit states Section 7: Serviceability limit states Section 8: Connections Section 9: Structural detailing and control (3) Section 1 and Section 2 also provide additional clauses to those given in EN 1990:2002 "Eurocode: Basis of structural design". (4) Unless specifically stated, EN 1995-1-1 applies.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 1995-2:2005 заменя и отменя БДС ENV 1995-2:2005 на 2005-10-21

Забележка

NA:2012; NA:2015

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2014-06-17 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Основни положения. Общи правила и правила за сгради
Български
Действащ 
2017-06-14 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Основни положения. Общи правила и правила за сгради
Английски
Действащ 
2005-10-21 
125 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Основни положения. Основни правила и правила за сгради
Английски
Действащ 
2008-11-28 
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Основни положения. Общи правила и правила за сгради
Български
Действащ 
2017-06-14 
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Основни положения. Общи правила и правила за сгради
Български
Действащ 
2012-03-16 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2016-07-18 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради. Национално приложение (NA)
Български
Действащ 
2007-02-28 
131 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради
Български
Действащ 
2015-03-19 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар
Английски
Действащ 
2005-10-21 
71 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Основни положения. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар
Български
Действащ 
2012-03-16 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2016-07-18 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар. Национално приложение (NA)
Български
Отменен 
2007-02-28 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар
Български
Действащ 
2007-02-28 
74 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар
Английски
Действащ 
2005-10-21 
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 2: Мостове
Български
Отменен 
2012-03-16 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 2: Мостове. Национално приложение (NA)
Български
Действащ 
2015-02-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 2: Мостове. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2016-07-18 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 2: Мостове. Национално приложение (NA)