Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоБДС EN ISO/IEC 17021:2007

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN ISO/IEC 17021:2007
БДС EN ISO/IEC 17021:2007
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 34
Публикуван: 2007-09-28
Свързани международни стандарти

EN ISO/IEC 17021:2006
CEN/CLC/JTC 1
Цена: 66.10 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление (ISO/IEC 17021:2006)

Заглавие на английски

Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems (ISO/IEC 17021:2006)

Област на действие на български

Този международен стандарт определя принципите и изискванията, свързани с компетентността, последователността и безпристрастността по време на одити и сертификация на системи за управление от всякакъв вид (например системи за управление на качеството или системи за управление по отношение на околната среда) и относно органите, предоставящи тези дейности. Органите за сертификация, които са в съответствие с този международен стандарт, не е необходимо да предлагат сертификация на всички видове системи за управление. Сертификацията на системи за управление (наричана в този международен стандарт само „сертификация”) е дейност за оценяване на съответствието от трета страна (виж ISO/IEC 17000:2004, 5.5). Следователно органите, които извършват тази дейност, са органи за оценяване на съответствието от трета страна (наричани в този международен стандарт „органи за сертификация”).

Област на действие на английски

ISO/IEC 17021:2006 contains principles and requirements for the competence, consistency and impartiality of the audit and certification of management systems of all types (e.g. quality management systems or environmental management systems) and for bodies providing these activities. Certification bodies operating to this International Standard need not offer all types of management system certification. Certification of management systems is a third-party conformity assessment activity. Bodies performing this activity are therefore third-party conformity assessment bodies.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO/IEC 17021:2011 заменя и отменя БДС EN ISO/IEC 17021:2007 на 2011-08-17
БДС EN ISO/IEC 17021:2007 заменя и отменя БДС EN 45012:2000 на 2007-09-28

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
2011-06-17 
55 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление (ISO/IEC 17021:2011)
Английски
Действащ 
2015-09-16 
59 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 1: Изисквания (ISO/IEC 17021-1:2015)
Български
Действащ 
2016-01-18 
59 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 1: Изисквания (ISO/IEC 17021-1:2015)
Английски
Действащ 
2019-02-14 
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 2: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление по отношение на околната среда (ISO/IEC 17021-2:2016)
Български
Действащ 
2019-03-14 
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 2: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление по отношение на околната среда (ISO/IEC 17021-2:2016)
Английски
Действащ 
2019-02-14 
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 3: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление на качеството (ISO/IEC 17021-3:2017)
Български
Действащ 
2019-03-14 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 3: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление на качеството (ISO/IEC 17021-3:2017)