Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиБДС EN 1999-1-3:2007

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 1999-1-3:2007
БДС EN 1999-1-3:2007
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 98
Публикуван: 2007-09-28
Свързани международни стандарти

EN 1999-1-3:2007
CEN/TC 250
Цена: 149.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3: Конструкции, подложени на умора

Заглавие на английски

Eurocode 9: Design of aluminium structures – Part 1-3: Structures susceptible to fatigue

Област на действие на български

1.1.1 Обект и област на приложение на EN 1999 (1) P EN 1999 се прилага за проектиране на конструкции на сгради и строителни съоръжения от алуминий. Той съответства на принципите и изискванията за сигурност и надеждност на конструкциите, чиито основи и проверки са дадени в EN 1990 "Основи на проектирането на строителни конструкции" (2) EN 1999 засяга само изискванията за устойчивост, експлоатационна годност, дълготрайност и огнеустойчивост на алуминиеви конструкции. Други изисквания, напр. засягащи топло и звукоизолация, не се разглеждат. (3) EN 1999 е предвиден да се използва във връзка с: - EN 1990 Основи на проектирането на строителни конструкции - EN 1991 Въздействия върху строителните конструкции - европейски стандарти за строителни продукти, отнасящи се за алуминиеви конструкции - EN 1090-1 Изпълнение на стоманени и алуминиеви конструкции. Част 1: Оценяване на съответствието на конструктивни елементи - EN 1090-3 Изпълнение на стоманени и алуминиеви конструкции. Част 3: Технически изисквания за алуминиеви конструкции (4) EN 1999 се състои от пет части: EN 1999-1-1 Проектиране на алуминиеви конструкции. Основни конструктивни правила EN 1999-1-2 Проектиране на алуминиеви конструкции. Проектиране срещу въздействие от пожар EN 1999-1-3 Проектиране на алуминиеви конструкции. Конструкции устойчиви на умора EN 1999-1-4 Проектиране на алуминиеви конструкции. Студено формувани равнинни елементи EN 1999-1-5 Проектиране на алуминиеви конструкции. Черупкови конструкции 1.1.2 Обект и област на приложение на EN 1999-1-3 (1) EN 1999-1-3 дава основата за проектиране на конструкции от алуминиеви сплави по отношение на гранично състояние на разрушаване, включително умора. (2) EN 1999-1-3 дава правила за: - проектиране на сигурност по време на живота на конструкцията; - проектиране при ограничаване на повреди; - проектиране, придружено от изпитвания. (3) EN 1999-1-3 е предвиден да се използва във връзка с EN 1090-3 - Технически изисквания за изпълнение на алуминиеви конструкции - който съдържа изисквания, необходими за проектни предпоставки, които да се удовлетворяват по време на изпълнението на елементи и конструкции.

Област на действие на английски

1.1.1 Scope of EN 1999 (1) P EN 1999 applies to the design of buildings and civil engineering and structural works in aluminium. It complies with the principles and requirements for the safety and serviceability of structures, the basis of their design and verification that are given in EN 1990 – Basis of structural design. (2) EN 1999 is only concerned with requirements for resistance, serviceability, durability and fire resistance of aluminium structures. Other requirements, e.g. concerning thermal or sound insulation, are not considered. (3) EN 1999 is intended to be used in conjunction with: - EN 1990 Basis of structural design - EN 1991 Actions on structures - European Standards for construction products relevant for aluminium structures - EN 1090-1: Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Conformity assessment of structural components ) - EN 1090-3: Execution of steel structures and aluminium structures – Part 3: Technical requirements for aluminium structures ) (4) EN 1999 is subdivided in five parts: EN 1999-1-1 Design of Aluminium Structures: General structural rules EN 1999-1-2 Design of Aluminium Structures: Structural fire design EN 1999-1-3 Design of Aluminium Structures: Structures susceptible to fatigue EN 1999-1-4 Design of Aluminium Structures: Cold-formed structural sheeting EN 1999-1-5 Design of Aluminium Structures: Shell structures 1.1.2 Scope of EN 1999-1-3 (1) EN 1999-1-3 gives the basis for the design of aluminium alloy structures with respect to the limit state of fracture induced by fatigue. (2) EN 1999-1-3 gives rules for: - Safe life design; - damage tolerant design; - design assisted by testing. (3) EN 1999-1-3 is intended to be used in conjunction with EN 1090-3 -Technical requirements for the execution of aluminium structures- which contains the requirements necessary for the design assumptions to be met during execution of components and structures. (4) EN 1999-1-3 does not cover pre

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 1999-1-3:2007 заменя и отменя БДС ENV 1999-2:2005 на 2010-10-19

Забележка

A1:2011

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2007-09-28 
209 
272.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила
Български
Действащ 
2010-10-19 
241 
326.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила
Английски
Действащ 
2010-07-15 
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила
Английски
Действащ 
2014-05-19 
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила
Български
Действащ 
2013-04-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2015-12-15 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2007-04-30 
60 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции за въздействие от пожар
Български
Действащ 
2013-04-17 
62 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции за въздействие от пожар
Български
Действащ 
2013-03-19 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции за въздействие от пожар. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2015-12-15 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции за въздействие от пожар. Национално приложение (NA)
Български
Действащ 
2013-04-17 
106 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3: Конструкции, подложени на умора
Английски
Действащ 
2012-01-18 
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3: Конструкции, подложени на умора
Български
Действащ 
2013-04-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3: Конструкции, подложени на умора. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2015-12-15 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3: Конструкции, подложени на умора. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2007-04-30 
64 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4: Студеноформувани равнинни елементи
Български
Действащ 
2013-03-19 
70 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4: Студеноформувани равнинни елементи
Английски
Действащ 
2011-11-17 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4: Студеноформувани равнинни елементи
Български
Действащ 
2013-04-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4: Студеноформувани равнинни елементи. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2015-12-15 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4: Студеноформувани равнинни елементи. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2007-04-30 
67 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-5: Черупкови конструкции
Български
Действащ 
2013-04-17 
75 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-5: Черупкови конструкции
Български
Действащ 
2013-04-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-5: Черупкови конструкции. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2015-12-15 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-5: Черупкови конструкции. Национално приложение (NA)