Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПБДС EN ISO 9000:2007

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN ISO 9000:2007
БДС EN ISO 9000:2007
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 75
Публикуван: 2007-03-28
Свързани международни стандарти

EN ISO 9000:2005
CEN/SS F20
Цена: 140.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2005)

Заглавие на английски

Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005)

Област на действие на български

Този международен стандарт описва основните принципи на системите за управление на качеството, които са обект на стандартите от серията ISO 9000, и определя съответните термини. Този международен стандарт е приложим за: a) организации, които се стремят към предимство чрез внедряването на система за управление на качеството; b) организации, които търсят гаранция от своите доставчици, че изискванията им относно продуктите ще бъдат удовлетворени; c) потребители на продуктите; d) тези, които са заинтересовани от взаимно разбиране на терминологията, използвана в областта на управление на качеството (например доставчици, клиенти, органи на изпълнителната власт); e) вътрешни или външни страни за организацията, които оценяват или одитират системата за управление на качеството за съответствие с изискванията на ISO 9001 (например одитори, органи на изпълнителната власт, органи за сертификация/регистрация); f) вътрешни или външни лица за организацията, които предоставят консултации или обучение по системата за управление на качеството, подходяща за тази организация; g) тези, които разработват стандарти в тази област.

Област на действие на английски

ISO 9000:2005 describes fundamentals of quality management systems, which form the subject of the ISO 9000 family, and defines related terms. It is applicable to the following: a) organizations seeking advantage through the implementation of a quality management system; b) organizations seeking confidence from their suppliers that their product requirements will be satisfied; c) users of the products; d) those concerned with a mutual understanding of the terminology used in quality management (e.g. suppliers, customers, regulators); e) those internal or external to the organization who assess the quality management system or audit it for conformity with the requirements of ISO 9001 (e.g. auditors, regulators, certification/registration bodies); f) those internal or external to the organization who give advice or training on the quality management system appropriate to that organization; g) developers of related standards.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO 9000:2015 заменя и отменя БДС EN ISO 9000:2007 на 2015-09-25
БДС EN ISO 9000:2007 заменя и отменя БДС EN ISO 9000:2001 на 2007-03-28

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
2001-12-29 
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2000)
Английски
Отменен 
2001-12-29 
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2000)
Френски
Отменен 
2001-12-29 
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2000)
Немски
Отменен 
2001-12-29 
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2000)
Руски
Отменен 
2001-12-29 
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2000)
Английски
Действащ 
2015-09-25 
61 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2015)
Български
Действащ 
2015-11-16 
61 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2015)
Български
Отменен 
1997-01-01 
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стандарти по управление и осигуряване на качеството. Част 1: Указания за избор и прилагане (ISO 9000-1:1994)